Kuba Kwaśny
Aktualności Wróć do listy aktualności

Interpelacje Jakuba Kwaśnego na LII sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2010 r.

Podczas obrad LII sesji Rady Miejskiej w punkcie "21. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski" zwracam uwagę na następujące kwestie.:

 

1. Zlokalizowanie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonach tarnowskich przychodni i szpitali. W związku z przeniesieniem targowiska popularnie zwanego "Kapłanówka" i otwarciem nowego - "Chyszów" - zwracam się z zapytaniem o sposób wykorzystania tego terenu przed przystąpieniem do inwestycji - jaką jest budowa Centrum Administracji. Teren ten mógłby zostać przeznaczony pod tymczasowy parking, dla pacjentów Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz Zespołu Przychodni Specjalistycznych, a także odciążyłoby to również centrum miasta.

 

2. Pozostając w związku z tematem parkingowym, zwracam się z wnioskiem o wydanie "wojny" wszystkim kierowcom, którzy w sposób drastyczny i wręcz karygodny łamiąc przepisy o ruchu drogowym - utrudniają ruch pieszych czy inwalidów. Poprawa stanu rzeczy mogłaby nastąpić poprzez uruchomienie mechanizmu odholowywania takich samochodów - przez podmioty prywatne, które mogłyby z tego tytułu czerpać określone korzyści finansowe i wyręczać Straż Miejską.

 

3. Zwracam się z zapytaniem o realizację parkingu przy ul. Skowronków, gdzie sytuacja mieszkańców znacznie pogorszyła się po ustawieniu szlabanów blokujących wjazd na parking przy biurowcach BGŻ. Proszę również o sprawdzenie czy wprowadzone zmiany (szlabany) nie wprowadzają zagrożenia życia mieszkańców ul. Skrowronków 4, 4A i 6 w związku z wymogami przeciwpożarowymi.

 

4. Sprawdzenie niejasności w związku z przejęciem od PKP kanalizacji przy ul. Pustaki w Tarnowie (interwencja z dyżuru)

 

5. Ponowny wniosek o wykonanie iluminacji skweru przy ul. Lwowskiej i Jasnej - pomnika "Słoneczka" i "Dziewczynek".

 

6. Wniosek o uzupełnienie oświetlenia przy ul. Sanguszków w Tarnowie.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna