Kuba Kwaśny
Aktualności Wróć do listy aktualności

OŚWIADCZENIE ws. ostatnich wydarzeń związanych z Teatrem im. Solskiego

Szanowni Państwo,

 

W związku z ostatnimi wydarzeniami pragnę opublikować poniższe oświadczenie:

W nawiązaniu do słów radnego Jerzego Hebdy wypowiedzianych na antenie radia RDN w dniu 19.11.2013 r. oraz Jego apelu, oświadczam, że nigdy na nikogo nie naciskałem, ani na dyrekcję teatru, ani na jego pracowników, ani innych instytucji kultury.


Nieprawdą jest, że, jak twierdzi pan Hebda, miałbym podjąć działania mające na celu nakłaniania obecnego i poprzednich dyrektorów teatru do 'obsadzania w Tarnowie aktorów spoza zespołu'. To bezprawna, subiektywna ocena radnego, nie mająca odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie bardzo też wiem kogo mógłby Pan Radny mieć na myśli?! Powiem więcej - to pomówienia i wprowadzenie opinii publicznej w błąd.


Treść listu Pana Radnego, będącego odpowiedzią na apel Zarządu SLD w Tarnowie, który to domaga się rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Kultury lub rezygnacji z pracy na rzecz tarnowskiego teatru, ciężko komentować, gdyż należałoby go potraktować jako swoistą obronę, a jak wiemy - atak jest najlepszym sposobem. Źle się jednak dzieje, gdy atak oparty jest na bezpodstawnych zarzutach. Takie wypowiedzi świadczą tylko o słabości, a raczej braku taktu i klasy politycznej. Różnić należy się "pięknie", mówić o faktach i walczyć na argumenty. Ale widać etyka nie jest mocną stroną Pana Radnego.

Pragnę nadmienić, że teraz podobnie jak wcześniej uważałem i uważam, że fakt nieangażowania zespołu w wojnę "na górze" (konflikt między dyrektorami) jest wartością samą w sobie, której to wartości nie można poświęcać.

 

KOMENTARZ:

Z Teatru im. L. Solskiego, w dosyć głośny sposób, odeszła Dyrektor Artystyczna i jak zawsze, przy takiej okazji, na wierzch wypływają różne ciekawe rzeczy. Tym razem okazało się, że dla Teatru, w charakterze radcy prawnego, pracuje radny i przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej - Jerzy Hebda (Komisji, która przecież ma w swych kompetencjach nadzór nad miejskimi instytucjami kultury), okazało się też, że brak jest właściwego nadzoru ze strony organizatora Teatru czyli Urzędu Miasta Tarnowa. Problemu nie były w stanie załagodzić lub rozwiązać polubownie osoby odpowiedzialne w Urzędzie za kulturę - Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Pani Dorota Skrzyniarz czy Dyrektor Wydziału Kultury. To pokazuje jakie jest podejście władz miasta do tej specyficznej dosyć instytucji jaką jest Teatr.

 

Okazało się również, dlaczego kiedyś tak bardzo zależało Pani Prezydent na tym, aby po pierwsze rozdzielić funkcję Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, a następnie powołać ich bez konkursu. Zacznę od podziału - który moim zdaniem był błędem! Taka sytuacja rodzić będzie w przyszłości kolejne problemy i konflikty, zwłaszcza, gdy będziemy mieć do czynienia z dwiema silnymi osobowościami, lub przynajmniej jedną silną osobowością - ale na stanowisku podległym (Dyrektora Artystycznego). Dwuwładza w takim miejscu nie wróży nic dobrego! Należałoby powrócić do podziału na Dyrektora Naczelnego i Artystycznego (w jednej osobie) i ewentualnie Zastępcy ds. administracyjno - finansowych.

 

A dlaczego „tarnowskiej władzy" zależało na powołaniu Dyrektora bez konkursu? Z dwóch względów: Pierwszy to taki, że trzeba było jakoś wywinąć się z nieprzyjemnej sytuacji jaką wytworzyła Pani Prezydent czyniąc pewne ustalenia z Panem Jackiem Głombem (sprawa opisywana była w TEMI i do dziś nie doczekała się zapowiadanego sprostowania). A drugi to taki, że obecny Dyrektor żadnego konkursu by nie wygrał, a to z bardzo prozaicznej przyczyny - braków w wykształceniu. (brak stopnia magistra). Smutne to niestety i przykre, zwłaszcza w kontekście wielu młodych, wykształconych osób, bezskutecznie poszukujących w Tarnowie pracy. Sytuacja ta niestety potwierdza powszechną opinię, że w Tarnowie nie liczy się to jakie masz wykształcenie i kompetencje, ale to kogo znasz.

 

Poniżej link do pytań jakie skierowałem do Prezydenta w tej sprawie:

http://www.kubakwasny.pl/interwencje.php?id=322

Otrzymałem już odpowiedź, którą publikuję w powyższym linku. Zachęcam do zapoznania się.

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna