Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Odpowiedź w sprawie zakupu przez MPK sp. z o.o. autobusu przegubowego

"Tarnów 13.01.2010r.

 

Pan Jakub Kwaśny

Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

 

(...) W kwestii zakupu autobusu przegubowego, poniżej przedstawiam stanowisko MPK Sp. z o.o. w tej kwestii:

Zakup autobusów przegubowych był wielokrotnie rozważany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie. Możliwość była również analizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej. ZKM przeprowadza corocznie cykliczne badania napełnień i potoków pasażerskich.

Z przeprowadzonych badań oraz obserwacji kierowców MPK co do ilości przewożonych pasażerów na poszczególnych liniach i kursach wynika, iż zastosowanie autobusów przegubowych jest nieuzasadnione. Oczywiście zdarzają się incydentalne kursy w godzinach szczytu i przy wzmożonych korkach ulicznych, kiedy w wyniku opóźnienia autobusu pojazd jest przepełniony, gdyż zabiera z przystanku pasażerów np. z dwóch sąsiednich kursów. Zastosowanie autobusów przegubowych w takiej sytuacji pogłębiłoby tylko ten problem, gdyż wiązałoby się z koniecznością wydłużenia odstępów pomiędzy kursami i zdecydowanie dłuższym oczekiwaniem pasażerów na przystankach.

 

Istnieje również aspekt ekonomiczno - organizacyjny. Autobus przegubowy kosztuje ok 40% więcej niż typowy 12 m, spala o 25% paliwa więcej. W przeliczeniu na liczbę przewożonych pasażerów w ciągu całego dnia eksploatacji (około 16h/dobę) oraz ze względu na niewielkie napełnienia poza godzinami szczytu (szczyt około 5h/dobę) powoduje to radykalny wzrost kosztów eksploatacji.

 

Należy zaznaczyć, że zakup jednego autobusu jest niemożliwy, gdyż w przypadku jego awarii brak jest możliwości zastępstwa pojazdem tego samego typu (minimum logistyczne to 4-5 szt.). Baza serwisowa MPK jest również zupełnie nieprzystosowana do obsługi tego typu pojazdów - brak kanału o długości 18 m. na którym musi być serwisowany tego typu autobus.

 

Należy również wspomnieć o infrastrukturze drogowej Tarnowa oraz o zatokach przystankowych zupełnie nieprzystosowanych do tego typu pojazdów.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd MPK uważa, iż zakup autobusów przegubowych jest w chwili obecnej nieuzasadniony.

(...)

 

Henryk Słomka - Narożański

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna