Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Odpowiedź Urzędu Miasta Tarnowa w sprawie finansowania ZKS Unia Tarnów

" Tarnów 28.01.2010 r.

 

Pan

Ryszard Żądło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący

 

W związku z zapytaniem p. Radnego Jakuba Kwaśnego zadanym podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 14 stycznia 2010r., dotyczącym pogłosek o wstrzymaniu finansowania sekcji piłki nożnej ZKS Unia Tarnów ze środków przeznaczonych na wsparcie sportu kwalifikowanego, przedstawiam poniższą informację.

 

Na podstawie paragrafu 3 pkt. 3 uchwały nr XIX/259/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określania warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasta Tarnowa, udzielono Klubowi wsparcia finansowego w formie dotacji w wysokości 100.000zł brutto - w tym 25.000zł jako motywację związaną z osiągnięciem odpowiedniego wyniku sportowego, tj. pod warunkiem zajęcia co najmniej 5 miejsca w tabeli rozgrywek III ligi.

 

Rozstrzygnięcie w powyższej sprawie poprzedzone zostało uzyskaniem pozytywnych opinii Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Rady Sportu Gminy Miasta Tarnowa.

 

W związku ze znaną powszechnie sprawą korupcji w Klubie, wystąpiliśmy do Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, z prośbą o udzielenie informacji o ewentualnych konsekwencjach w stosunku do ZKS Unia Tarnów.

 

Problem ten jest obserwowany z niepokojem zarówno przez władze Tarnowa, tarnowskich fanów piłki nożnej, jak też Radę Sportu Gminy Miasta Tarnowa oraz Komisję Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Tarnowie.

 

Wyjaśnienie kwestii jest istotne dla samego Klubu, jak też dla dobrego imienia naszego miasta, ale również ze względu na bezpieczeństwo środków publicznych, bowiem ZKS Unia Tarnów, w tym sekcja piłki nożnej, korzysta i korzystać będzie z dotacji miejskich.

 

Dwa wymienione wyżej ciała kolegialne, sugerowały Prezydentowi Miasta Tarnowa, zawieszenie podpisania odpowiedniej umowyi tym samym wstrzymanie uruchomienia środków finansowych dla Klubu, do czasu wyjaśnienia sprawy, zwłaszcza ze strony PZPN'u.

 

Rada Sportu stanowisko w sprawie korupcji w tarnowskiej piłce nożnej sformuowała następująco:

"Rada Sportu z niepokojem obserwuje doniesienia o wynikach postępowania prowadzącego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, a także postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN'u, w sprawie korupcji w piłce nożnej w ZKS Unia Tarnów. Rada Sportu mając na uwadze prawidłowość wydatkowania dotacji, a więc środków publicznych zwraca uwagę na objęcie przez Prezydenta Miasta Tarnowa szczególnym nadzorem realizacji zadania przez ZKS Unia Tarnów - sekcję piłki nożnej.

W przypadku zastosowania wobec ZKS Unia Tarnów konsekwencji przez organy prowadzące postępowania w sprawie korupcji, w szczególności ze strony Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN-u sankcji natury sportowej. Rada Sportu sugeruje Prezydentowi Miasta, rozważenie zawieszenia dotacji dla Klubu"

 

Mieliśmy nadzieję, że wyniki postępowania Rzecznika, będą nam znane przed rozpoczęciem rozgrywek w roku bieżącym.

W odpowiedzi od Rzecznika, która nadeszła 18 stycznia 2010r. stwierdzono m.in. że zebrane dowody wskazują jednoznacznie, iż w sezonach 2004/2005, 2006/2007, i 2007/2008 piłkarze reprezentujący Unię Tarnów kupowali bądź sprzedawali mecze piłkarskie. Przesłuchani do tej pory zawodnicy przyznali się do zarzucanych im czynów korupcyjnych. Przepisy Kodeksu Karnego przewidują wprawdzie odpowiedzialność JEDYNIE OSÓB FIZYCZNYCH, jednakże przepisy PZPN-u przewidują za tego rodzaju czyny również odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, czyli klubu (np. wykluczenie z PZPN-u, degradację do niższej klasy rozgrywkowej, odebranie punktów od 1-30, czy też karę pieniężną)

 

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN-u wyraził również obawę, że ze względu na złożoność postępowania, termin jego zakończenia przed rozpoczęciem sezonu, może okazać się nieosiągalny. Rzecznik deklaruje jednak, że uczyni wszystko, aby postępowanie w sprawie zakończyć możliwe w najkrótszym czasie.

 

Podsumowując, należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na fakt, że mamy do czynienia z bezpieczeństwem środków publicznych, za które odpowiada przed społecznością lokalną przede wszystkim Prezydent Miasta. Temat został ponownie przeanalizowany pod kątem otrzymanej odpowiedzi od Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN-u i z udziałem przedstawicieli Klubu. Przyjęto rozwiązanie, które polega na realizacji środków dotacyjnych w mniejszych, miesięcznych częściach, tak aby zredukować zagrożenie dla środków publicznych do minimum.

 

Z poważaniem

Prezydent Miasta

Ryszard Ścigała"

 

Mój Komentarz:

Trudno nie zgodzić się z troską o publiczne pieniądzę, ciężko również szukać usprawiedliwienia dla haniebnych czynów wtedy piłkarzy ZKS Unia Tarnów. Korupcja wśród piłkarzy jest nie tylko zaprzeczeniem idei sportu i sportowej rywalizacji, ale również jest nie do przyjęcia jeśli Ci piłkarze mają być wzorem do naśladowania dla młodszych sportowców. Niemniej jednak, ciężko godzić się na odpowiedzialnośc zbiorową. Konsekwencje dla piłkarzy wyciągnie zapewne sąd, dla Klubu - PZPN. Dlatego nie widzę przeszkód dla których obecna drużyna ma być karana za grzechy kolegów, wszak dotacja na sport kwalifikowany nie może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla piłkarzy a jedynie na sprawy ogólnie mówiąc organizacyjne! O tym czy Klub, jako Stowarzyszenie, otrzyma środki z Miasta winna przede wszystkim decydować dotychczasowa współpraca i dotychczasowe wykorzystanie środków dotacyjnych przez ZKS Unia Tarnów. A o ile mi wiadomo, co do sprawozdań sekcji piłki nożnej ZKS Unia Tarnów - Urząd Miasta nigdy nie miał obiekcji.

 

Mam tylko nadzieję, że zespół przetrwa! Powodzenia!

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna