Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Odpowiedź Prezydenta Miasta w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego potoku Wątok

Z dnia 5 maja 2010 r.

 


Prawa właścicielskie w stosunku do wód potoku Wątok sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego, w imieniu którego administracją i utrzymaniem potoku zajmuje się Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Tarnowie. W związku z powyższym wszelkie prace na potoku, zarówno konserwacyjne jak i regulacyjne są w gestii Marszałka. W roku 2009 zwracałem się do Marszałka z prośbami zarówno o wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi jak i podjęcie prac zmierzających do kompleksowej regulacji koryta potoku Wątok, łącznie z budową zbiornika retencyjnego na terenie Skrzyszowa. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że przedsięwzięcia te są brane pod uwagę do możliwie szybkiej realizacji, a zdaniem służb podległych Marszałkowi sprawą priorytetową dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów Skrzyszowa i Tarnowa jest budowa zbiornika w Skrzyszowie. Na obecnym etapie główną przeszkodą na drodze do przygotowania inwestycji jest nieuregulowane sprawy własnościowe niezbędnych do wykupu lub wywłaszczenia terenów.

 

Ryszrad Ścigała

Prezydent Miasta Tarnowa

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna