Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wnioski radnego Jakuba Kwaśnego na II i III Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie

Wnioski jakie zostały przeze mnie złożone w trakcie obrad II i III sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, dotyczyły następujących spraw:

 

Na drugiej sesji zgłosiłem pomysł zainicjowania poszerzenia struktury właścicielskiej Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, ściślejszej współpracy z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego, lub połączenie tych dwóch struktur w jeden organizm. Zaproszenie do współpracy gmin autostradowych i poszerzenie akcjonariatu nowego podmiotu, jaki ma sznase powstać w Tarnowie do kompleksowej obsługi inwestorskiej!

Dzisiaj tj. podczas obrad III sesji Rady Miejskiej przyszła kolej na nową politykę młodzieżową i m.in.:

1. Powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Młodzieży

2. Stworzenie systemu grantowego dla tarnowskiej Młodzieżowej rady Miejskiej

3. Wpisanie nowego zadania do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na szkolenia dla młodych liderów społeczeństwa obywatelskiego.

więcej w...

http://www.kubakwasny.pl/moja_wizja.php?id=176

 

Dodatkowo złożyłem wnioski o charakterze interwencyjnym:

 

1. Wniosek w sprawie bardzo powolnych prac przy budowie kładki/mostu nad potokiem Wątok przy ul. Pracy. Mieszkańcy narzekają bowiem, że przez kilka miesięcy zostali pozbawieni przeprawy przez potok, bez jakiejkolwiek innej alternatywy w pobliżu.

2. Zapytanie w sprawie dalszych losó pomysłu powstania w Tarnowie lotniska/lądowiska.

3. Zapytanie w sprawie terminu realizacji remontu drogi osiedlowej na os. Legionów 7.

4. Zapytanie w sprawie możliwości skomunikowania linią autobusową osiedli Zielone i Rzędzin z terenami ul. Piłsudskiego i nowym basenem oraz Szkołą Muzyczną.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna