Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wnioski radnego Jakuba Kwaśnego na IV sesję Rady Miejskiej w Tarnowie

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w punkcie 11. pt. "Zapytania, interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski." zgłasiłem następujące wnioski i zapytania:

 

1. Kontynuując serię interpelacji w sprawie realizacji mojej wizji Tarnowa 2010-2014, zgłaszam Panu Prezydentowi pod rozwagę następujące pomysły z odsłony pt. "Solidarność pokoleń - centrum aktywnego seniora":

- „jedno okienko dla seniora”

Wzorem „jednego okienka dla przedsiębiorców” – należy stworzyć w Urzędzie Miasta Tarnowa podobny punkt obsługi seniora, czyli miejsce w którym osoba starsza, w kontakcie z Urzędem – miałaby szansę „załatwić” wszystko w jednym miejscu. Bez konieczności chodzenia po różnych wydziałach, zlokalizowanych w różnych budynkach.

- „centrum aktywnego seniora”

To pomysł stworzenia w Tarnowie – centrum aktywności osób starszych, wyspecjalizowanej jednostki – której zadaniem byłoby pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z takich programów jak Lifelong Learning Programme – LLP, koordynowanie działań organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i edukacji seniorów.

- portal „e-senior”

Jednym z zamysłów „Centrum Aktywnego Seniora” jest również edukacja cyfrowa osób starszych, obserwuję również rosnące zapotrzebowanie na tego typu oferty oraz zainteresowanie seniorów Internetem. Powstanie podstrony (strony miejskiej) lub osobnego portalu dla osób starszych – byłoby cenną platformą wymiany informacji.

- "osiedlowe kluby seniora"

To pilotażowy program aktywizacji obywatelskiej osób starszych. Organizacji osiedlowych klubów seniora w oparciu o siedziby Rad Osiedli. Czyli przystosowanie tych miejsc na potrzeby osób starszych, odpowiednie doposażenie oraz dostarczenie codziennej prasy.

- „platynowa karta mieszkańca”

Osoby starsze po ukończeniu 60. roku życia otrzymywałyby „platynową kartę mieszkańca” – która uprawniałaby ich do specjalnego systemu ulg, zniżek i preferencji skierowanych właśnie do osób z przedziału wiekowego 60+, tańszych biletów do kina, teatru, basenu – ogólnie oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej miasta Tarnowa.

 

2. Zapytanie w sprawie usuwania plakatów wyborczych, komitetów i kandydatów - umieszczone w niedozwolonych miejscach - takich jak słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne, przystanki itp. nie będących własnością prywatną.

 

3. Interwencja ws. oddanego przejścia podziemnego w Tarnowie - pojawiających się na suficie zacieków oraz pewnych braków projektowych. Powodują one w dniach deszczowych lub roztopowych zalewanie schodów wodą opadową z ostatniej tafli szkła stanowiącego częśc dachową wejść do przejścia - stwarza to niebezpieczeństwo zamarzania wody na schodach.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna