Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Zapytania miedzysesyjne

 

wniosek

wnioski i zapytania międzysesyjne

Treść dokumentu

Szanowny Panie Prezydencie, 

W związku z licznymi interwencjami jakie otrzymuje drogą mailową zwracam się z prośbą o odpowiedź na wnioski
 i zapytania w trzech obszarach. 1. Bezpieczeństwo: - W imieniu Pana Tomasza, który napisał do mnie w sprawie braku oświetlenia przejścia pod wiaduktem przy ul. Tuchowskiej
oraz kładki na Wątoku w tym samym miejscu, proszę o ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie.
Miejsce to - traktowane jest jako skrót (rampa kolejowa i dalej w kierunku ul. Tuchowskiej czy Al. Tarnowskich),
uczęszczane przez dużą ilość osób. Niestety po zmroku miejsce to staje się bardzo niebezpieczne.
Stąd wniosek o oświetlenie oraz rozważenie możliwości umieszczenia w tym miejscu kamery monitoringu miejskiego.
Jak pisał Pan Tomasz - kiedyś może tam dojść do tragedii. Już dziś zdarzają się przypadki zaczepiania ludzi po zmroku
w tamtym miejscu. Co rodzi w mieszkańcach niepokój. Liczymy na przychylność Pana Prezydenta w tym zakresie. 2. Interwencje porządkowe: -W imieniu internautów z tarnowskiego forum Agora, którzy zainteresowali się naszym Parkiem Strzeleckim -
proszę Pana Prezydenta o zwrócenie uwagi na jego oświetlenie. Diabeł tkwi w szczegółach i tak jest też w tym przypadku.
Oświetlenie Parku było kiedyś jednolite - z chwilą wypalania się kolejnych żarówek/świetlówek - nikt nie zwracał uwagi na to
by w lampie zamontować światło tej samej barwy. Mamy więc do czynienia z sytuacją, która psuje efekt oświetlenia Parku.
Nawet w przypadku jednej lampy, która ma dwa rozgałęzienia - zdarza się tak, że jedna żarówka świeci barwą zimną,
a druga barwą ciepłą. Całość wygląda niestety nieestetycznie. A przecież jest to jedyny w Tarnowie Park,
którym można się chwalić (pozostałe miały być sukcesywnie remontowane - a nie są, miał też powstać projekt ich rewitalizacji). - Proszę również o zwrócenie uwagi na plac zabaw istniejący w Parku. Nadal brak w nim huśtawki z oponą,
która była bardzo popularna, wciąż wystają stare elementy z ziemi jak chociażby kołki po linie i siatce obok ściany do wspinaczki
 i mostku. Proszę o doposażenie tego miejsca i zadbanie o kwestie bezpieczeństwa na Placu. - Pozostając w Parku - proszę także o rozważenie remontu/odnowienia Mauzoleum Generała Józefa Bema -
a także zamontowanie na nim elementów, które chroniłyby go przed gołębiami! 3. Ścieżki rowerowe: Zwracam się również z zapytaniem - dlaczego, ktoś projektujący remont ulicy spokojnej nie zadbał o opinię
Zespołu ds. Ścieżek Rowrowych? Czy ten zespół jeszcze istnieje? a jeśli tak to kiedy były jego ostatnie spotkania
i jakie efekty pracy? Internauci donieśli mi bowiem, że mimo zapewnień Pana Prezydenta, że ścieżki będą robione
z prawdziwego zdarzenia - w załączniku nr 8 (w przetargu) wszystko zapisane jest z kostki. Dlaczego -
skoro ścieżka biegnąca tzw. północną obwodnicą miasta jest asfaltowa i jest ona jedną z lepszych mimo, że miejscami dzurawa?! 4. Polityka medialna UMT: Szanowny Panie Prezydencie, pragnę zwrócić uwagę Pana uwagę na fakt permanentnej manipulacji medialnej jakiej poddawani
 są mieszkańcy naszego miasta. Do napisania tej interwencji zostałem z jednej strony przez społeczników, członków rad osiedli,
jak również osób zbulwersowanych wypowiedziami Pani Rzecznik Doroty Kunc-Pławeckiej na temat Fundacji Zmieńmy Świat. 1. Pani rzecznik Kunc-Pławecka w wypowiedzi dla Ekspresu Reporterów nie potrafiła sprecyzować na podstawie czego Urząd
Miasta zażądał wyjaśnień w sprawie pomocy organizowanej dla Wiktorii. Najpierw mówi o formie pisemnej a potem jednak,
że z tego co wie „był to monit telefoniczny”. Bardzo to zastanawiające że wystarczy monit telefoniczny aby jak mówi pani rzecznik
„zobowiązać Prezydenta do podjęcia działań i zbadania sprawy”. Jak wiemy zwykły obywatel nie ma szans aby na zwykły telefoniczny
monit urząd podjął jakiekolwiek działania. Dlatego proszę o wyjaśnienia w tej sprawie? 2. Dodatkowo jak wskazują działacze Fundacji w wypowiedzi dla lokalnych dziennikarzy pani rzecznik twierdzi że fundacja
 prowadzi nadal zbiórkę na rzecz Wiktorii w innych miastach. Nie potrafi jednak wskazać w których miastach i jak dokładnie
ta zbiórka wygląda. Czemu mają służyć tego typu wypowiedzi nie poparte żadnymi konkretami? Proszę zatem o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, która nie służy wizerunkowi Miasta i Urzędu. Zarówno na arenie
ogólnopolskiej w programach telewizji publicznej, jak również w skali lokalnej. Temat ten jest żywo dyskutowany
na portalach społecznościowych - w tematach zakłądanych przez przedstawicieli Fundacji uczestniczy nawet kilkaset osób.
Proszę i to wziąć pod uwagę. 5. Życie Miasta Proszę o rozważenie możliwości ożywienia ścisłego centrum miasta poprzez wprowadzenie zarówno do uchwały
Rady Miejskiej poprawki zmierzającej do przyznawania czasowej bonifikaty w cenie wynajmu lokali użytkowych
będących w miejskim zasobie komunalnym - na cele kulturalne. Tak jak dzieje się to w Katowicach, które aby ożywiść
swoje centrum - postawiło na kulturę. Szczegóły znajdują się w publikacji "Jak ożywić centrum Katowic? Dać lokal na kulturę"
- Anny Malinowskiej, Internetowe wydanie Gazety Wyborczej, dodatek regionalny Katowice z dn 03.11.2012 (Więcej... http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,12791340,Jak_ozywic_centrum_Katowic__Dac_lokal_na_kulture.html#ixzz2BcQNpwBM") Z poważaniem Jakub Kwaśny Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

Oświadczenia:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna