Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wnioski międzysesyjne

wniosek

Wnioski międzysesyjne, zapytania i interpelacje

Treść dokumentu

Szanowny Panie Prezydencie, 

Na wstępie moich wniosków i zapytań, pragnę zaznaczyć iż jestem mocno rozczarowany z powodu braku odpowiedzi na 
wnioski złożone przeze mnie drogą elektroniczną z dn. 25.10 i 8.11 2012 roku. Uzyskałem jedynie odpowiedź
od Pana Dyrektora Marka Barana za którą serdecznie właśnie jemu chciałem podziękować. Była wyczerpująca
i właśnie taka jaka być powinna odpowiedź z Urzędu Miasta, czego niestety nie mogę napisać o innych pytaniach wtedy przesłanych.
Proszę o ponowne przeanalizowanie wniosków i odpowiedź na szereg zapytań wtedy zgłoszonych.
Chciałbym się jednocześnie dowiedzieć jaki jest stan zgłoszonych w dniu 8.11 spraw, m.in. dot Parku Strzeleckiego. Zapytanie właściwe: Szanowny Panie Prezydencie, z wielkim zdziwieniem przyjąłem informację Rady Osiedla Krakowska oraz mieszkańców
osiedla Kolejowego o planach budowy budynków socjalnych właśnie na tym osiedlu.
Podczas gdy wszelkie rozmowy prowadzone przez Radę Osiedla z Panem Prezydentem koncentrowały się wokół zagospodarowania
tego terenu w zupełnie inny sposób (parking, Orlik, tereny rekreacyjne). Mieszkańcy z obużeniem przyjęli fakt,
że żadne z obietnic, jakie pojawiały się na spotkaniach przedwyborczych nie zostały dochowane, a o planowanej inwestycji
dowiadują się z pism urzędowych, jakie otrzymali właściciele garaży przy ul. Kassali - działki Nr 10/103 obręb 274. Przesyłam również fragment korespondencji z mieszkańcami osiedla Kolejowego : "Trochę przypadkiem, 25 lat temu, zostałam mieszkanką tego Osiedla (mieszkałam wcześniej na Osiedlu Klikowskim)
 i cały czas miałam nadzieję, że kiedy znikną baraki, Osiedle Kolejowe zacznie zmieniać swój wygląd,
 zostanie zagospodarowane w nowoczesny sposób. Niestety, tak się nie dzieje. A wręcz przeciwnie.
 (Oprócz placu zabaw dla dzieci, za który wielkie dzięki.) Dowiadujemy się natomiast o planach budowy na Osiedlu nowych baraków,
opalanych na węgiel. ( Na działce, na której młodzież snuła plany budowy boiska Orlik).
Miasto Kraków walczy z plagą emisji spalin i proponuje dofinansowanie dla wszystkich,
którzy chcą zmienić piece węglowe na piece gazowe, a miasto Tarnów cofa się
 i wydaje pozwolenie na budowę budynków opalanych węglem kilka kilometrów od Centrum .
My, jako mieszkańcy Osiedla jeszcze niedawno walczyliśmy o likwidację kotłowni osiedlowej opalanej
na koks (z dobrym skutkiem), a teraz wracamy do punktu wyjścia. Wszystkie poruszane wyżej aspekty
 tej sprawy są bardzo ważne, ale najważniejszy jest fakt, że my po prostu tych ?nowych? mieszkańców na Osiedlu
nie chcemy. Każdy wie z czym się wiąże się budowa takich domów. Problem pijaństwa, kradzieży, bijatyk itp.
Ogólnie rzecz ujmując zachowań patologicznych. I wszystko w niewielkiej odległości od przedszkola, bloków mieszkalnych i szkoły." Szanowny Panie Prezydencie - takie podejście do tematu, do wyborców, mieszkańców Osiedla, budzi mój sprzeciw.
Nie można bez konsultacji i wbrew wcześniejszym obietnicom w taki sposób decydować o zagospodarowaniu terenu w środku osiedla.
To bardzo zły sygnał dla społeczności osiedla i żądam od Pana Prezydenta wycofania się z tych planów. Z poważaniem ... Jakub Kwaśny

Oświadczenia:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna