Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wnioski międzysesyjne

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

W związku z licznymi interwencjami, jakie wpływają do mnie, jako Radnego Miasta Tarnowa, od mieszkańców zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznych działań lub wyjaśnienie poniższych kwestii.

 

1. Pytanie w sprawie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic. Starodąbrowskiej i Lwowskiej. Zgodnie z informacją jakie otrzymałem od mieszkańców sygnalizacja ta nie działa w sposób prawidłowy (awaria sterowników). Ponadto sterowniki te zlokalizowane są pod skrzyżowaniem, a ich wymiana będzie wiązała się z uszkodzeniem nawierzchni jezdni. (urządzenia te nie zostały w sposób należyty zabezpieczone - brak peszli). Kiedy sygnalizacja ta zostanie naprawiona?

 

2. W związku z pismem jakie zostało skierowane na moje ręce przez dzieci mieszkające przy ul. Fąfary i Urwanej na tarnowskim osiedlu Gumniska - proszę o ewentualne przygotowanie kocepcji utworzenia na terenie tego osiedla - boiska trawiastego do gry w piłkę NOŻNĄ. Boisko to nie musi być pełnowymiarowe - jednak warto by teren taki na osiedlu zabezpieczyć.

 

3. W imieniu mieszkańców ul. Kołodzieja, 3 Maja i Wieniawskiego - proszę o naprawę ulicy Wieniawskiego, zwłaszcza w miejscu jej skrzyżowania z ul. Kołodzieja i Lutosławskiego. Miejsce to jest zamieszkane przez coraz większą liczbę osób - nowe inwestycje i domki jednorodzinne. Jednocześnie - dojazd techniczny odbywa się przez ul. Lutosławskiego - dlatego nie ma niebezpieczeństwa zniszczenia tej drogi przez samochodu dojeżdżające do budowanych domów czy bloków. Dodatkowo proszę o uzupełnienie ubytków ulicy 3 Maja - zwłaszcza za zakrętem od Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie. Pisma w tej sprawie trafiały już do Pana Prezydente od mieszkańców ulicy Kołodzieja i Wieniawskiego - opatrzone licznymi podpisami. Tym bardziej proszę o interwencję i wpisanie tej ulicy do planu prac na rok 2013, gdyż na osiedlu Strusina nie działa obecnie Rada Osiedla a mieszkańcy zwrócili się do mnie o interwencję w tej sprawie.

 

4. Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji - bądź sporządzenie wykazu działek i podmiotów, z którymi w ostatnich pięciu latach podpisał Pan/Urząd Miasta Tanowa umowę zamiany nieruchomości.

 

5. W imieniu internautów uprzejmie proszę, aby Pani Rzecznik Prezydenta Miasta Tarnowa była uprzejma "regularnie" zgodnie z wcześniejszą deklaracją odpowiadać na pytania kierowane pod adresem Urzędu na tarnowskim forum internetowym.

 

6. Pragnę również poruszyć kwestie infokiosków, których wykorzystanie jest żadne. Dlaczego jedno z takich urządzeń zlokalizowane w Urzędzie przy ul. Goldhammera 3 - jest permanentnie wyłączone. Urządzenie to zdaje się kosztowało blisko 10 tys. zł (jeśli nie więcej). To zwykłe marnorastwo. Dodatkowo większość tychże infokiosków stoi w miejscach, które w żaden sposób nie powodują zwiększenia ich użycia, a wprowadzone ograniczenia - sprawiają, że za 10 tys. zł miasto zafundowało ograniczonej liczbie mieszkańców - urządzenie do przeglądania strony internetowej miasta. To wszystko wygląda bardzo nieprofesjonalnie.

 

7. Zwracam się z prośbą, aby w 2013 roku na terenie placu zabaw przy ul. Burtniczej 6 dokończono ogrodzenie Placu Zabaw oraz jego rozbudowy po zachodniej stronie boiska tam zlokalizowanego.

 

8. Uprzejmie proszę o informację na jakim etapie jest kwestia budowy spalarni odpadów w Tarnowie.

 

9. Kolejny wniosek dotyczy zorganizowania na terenie Tarnowa - wybiegów dla psów. Tarnowskie osiedla mają z tym problem - nie ma gdzie wyjść z psem, a jeżeli już taki teren jest - to nie jest na bieżąco sprzątany. Akcja QPA jak wiele w ostatnim czasie - zakończyła się na konferencji prasowej. Szumnie reklamowane pojemniki z woreczkami nie są uzupełniane - a "śmierdząca" sprawa psich odchodów nadal nie została rozwiązana. Jeden z projektów takiego wybiegu znajduje się właśnie w trakcie procedur Budżetu Obywatelskiego, dotyczy jednak tylko osiedla Zielonego. Dlatego wyprzedzając odpowiedź Pana Prezydenta - pragnę wyjaśnić, że mój wniosek dotyczy wszystkich takich osiedli, a sprawa ta powinna zostać rozwiązana kompleksowo.

 

10. Na koniec - tradycyjnie już proszę o obiecanego już w roku 2009, 2010, 2011 i 2012 - parkingu przy ul. Pracy w Tarnowie.

 

Serdecznie pozdrawiam
Jakub Kwaśny

 

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna