Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wnioski po spotkaniu z RO Rzędzin

Szanowny Panie Prezydencie,


W związku z licznymi postulatami pojawiającymi się na spotkaniu RO Rzędzin pozwalam sobe skierować do Pana Prezydenta listę wniosków, skarg i próśb jaka pojawiła się w dniu 06.05.1985 r.


1. Pierwszą a zarazem najważniejszą kwestią, jaka zbulwersowała mieszkańców osiedla oraz Radę - był fakt braku konsultacji z RO - planowanej lokalizacji bloku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi (podobnie jak w przypadku RO Krakowska) opalanego węglem. Panie Prezydencie - proszę mi nie odpowiadać, że to MZB jest inwestorem, bo wszyscy doskonale wiemy, że takie decyzje nie mogą zapadać bez udziału "Najwyższego kierownictwa" - planowane lokalizacje - powinny być najpierw omówione z radnymi i radami osiedli. Brak takich konsultacji niestety jest bardzo złym sygnałem dla społeczeństwa. Być może dlatego utrwala się opinia o Radach Osiedli jako jednostkach pomocniczych, które "nic nie mogą" i z którymi nikt się nie liczy. Proszę wobec tego o dokonanie prawdziwych i rzetelnych konsultacji - spotkanie się z mieszkańcami ul. Środkowej i odstąpienie od lokalizacji w tamtym miejscu bloku komunalnego z mieszkaniami opalanymi węglem.


2. Drugi wniosek również dotyczy ulicy Środkowej - a mianowicie proszę o dopilnowanie by po remoncie trasy kolejowej PKP PLK - jak najszybciej naprawiło ul. Środkową. Proszę również o przywrócenie znaku drogowego ograniczającego maksymalny tonaż pojazdów wjeżdżających na ulicę Środkową. Przed budową ronda mogły tam jeździć jedynie samochody do 3,5 t. Na ulicy Środkowej - mieszkańcy proszą również o przycięcie drzew narastających na pas drogowy - które stwarzają ewentualne niebezpieczeństwo w przyszłości.


3. Kilka miesięcy temu składałem wniosek w sprawie dopilnowania przez Pana Prezydenta - budowy ekranów akustycznych w ciągu linii kolejowej Tarnów - Medyka. Ekrany w części powstały (mowa tu o ul. Środkowej, Wiadukt, Orkana) - lecz nie tam gdzie znajdują się zabudowania i jak twierdzą mieszkańcy - nie zanosi się (brak robót przygotowawczych) aby tam właśnie ekrany powstały. Proszę o zapoznanie się dokładne z projektem i odpowiedź (ewentualnie z mapką) aby nie powtórzyła się sytuacja jak z GDDKiA (gdzie zapomniano o chodniku na wiadukcie).


4. Proszę również o objęcie częstszymi patrolami straży miejskiej - rejon sklepu Al Capone przy ul. Środkowej i tereny za sklpem w stronę torów kolejowych, gdzie mieszkańcy narzekają na gromadzących, głównie wieczorową porą, amatorów (choć to raczej profesjonaliści) wszelakich trunków.


5. Proszę o uzupełnienie oświetlenia ulicy Spadowej.


6. Proszę o wycięcie dużego drzewa (Olszyny) w ciągu ul. Marusarz (na górce).


7. Zwracam się z zapytaniem czy możliwa jest regulacja potoku w okolicach ulicy Marusarz?


8. Zwracam się z prośbą o wpisanie do planu pracy na rok 2014 ulicy Czarnowiejskiej (której projekt techniczny zgodnie z zapewnieniami UMT ma być gotowy w tym roku). Proszę również o odpowiedź czy aby ta droga nie jest przewidziana jako dojazdowa do budowy ewentualnych osiedli mieszkaniowych za Kościołem K. Kózkówny. Bowiem mieszkańcy wyrażają taką obawę. Proszę również o dokonanie napraw tej drogi w roku 2013.


9. Proszę o jak najszybsze zabezpieczenie dojazdu do posesji mieszkańcom ul. Wolańskiej, którzy obecnie zmuszeni są korzystać z drogi prywatnej.


10. Wniosek nr 10 , ostatni choć BARDZO WAŻNY - Panie Prezydencie w ostatnim czasie dokonano naprawy ulicy Rzędzińskiej. Problem w tym, że ekipa dokonująca tej naprawy zrobił to dwa razy. Wszystko byłoby dobrze gdyby naprawa odbyła się na całym odcinku. Najwidoczniej ktoś podzielił te prace na dwa etapy - połowa drogi w I etapie, druga połowa w II etapie. NIESTETY! Ktoś jeszcze mądrzejszy naprawił dwa razy - pierwszą połowę ulicy Rzędzińskiej (czemu się nie dziwię, bo mimo pierwszej naprawy, zapewne droga ta wymagała ponownego działania) - pozostałą część pozostawiając w opłakanym stanie. Proszę o jak najszybsze naprawienie tego błędu i naprawienie ulicy Rzędzińskiej na całej jej długości.


Serdecznie pozdrawiam
Jakub Kwaśny

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna