Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wnioski ws. osiedla Rzędzin

Szanowny Panie Prezydencie,


Po spotkaniu mieszkańców osiedla Rzędzin z przedstawicielami UMT w dniu 15.05.2013 pojawiło się kilka nowych spraw, których nie ująłem w poprzednim piśmie.


1. Pierwsza z tych spraw dotyczy KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Zgodnie z definicją zamieszczoną na stronie ngo.pl - wyróżniamy następujące etapy konsultacji społecznych:


- informowanie o zamierzenia/planach,
- prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
- wymiana opinii,
- znajdowanie rozwiązań,
- informowanie o finalnej decyzji.


Apeluję do Pana Prezydenta by w przypadku kolejnych podobnych "planów i zamierzeń" - jak lokalizacją budynku komunalno-socjalnego , konsultacje społeczne ( z radnymi Rady Miejskiej, radnymi rad osiedli, czy mieszkańcami) odbyły się na etapie wskazanym w definicji - czyli z chwilą pojawienia się planu/koncepcji, a nie jak miało to miejsce w ostatnim przypadku - na etapie ewentualnego rozwiązania (czyli po wyborze planowanych lokalizacji).


2. W związku z informacją jakoby miejskie działki zlokalizowane w okolicach ul. Środkowej - dwukrotnie były poddane procedurze przetargowej - bezskutecznie. Wnoszę - aby w kolejnych tego typu przypadkach nie ograniczać informacji o organizowanym przetargu li tylko do Biuletynu Informacji Publicznej lub tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Przygotowanie przetargu mimo, że wykonane pracą własną urzędników - kosztuje, a nierozstrzygnięty przetarg należy traktować jako stratę! Dlatego też proszę aby w takich przypadkach np. poinformować Radę Osiedla, sąsiadów - którzy zainteresowani "odpowiednim" sąsiedztwem mogą na własną rękę poszukiwać chętnego kupca lub sami przystąpią do przetargu o taką nieruchomość.


3. Zwracam się również z prośbą o zamknięcie dla ruchu kołowego ( za wyjątkiem mieszkańców ) ulicy Środkowej i Wiadukt. Wracam również do wcześniejszego wniosku ustawienia przy wieździe na ul. Środkową - ograniczenia tonarzowego.


Serdecznie pozdrawiam
Jakub Kwaśny

 

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna