Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wnioski ws. uchwały śmieciowej

Szanowny Panie Prezydencie,


W związku z wejściem w życie tzw. uchwały śmieciowej zwracam się do Pana Prezydenta z następującymi prośbami:


1. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmieniającej częstotliwość wywozu odpadów posegregowanych. Niestety obecnie przyjęta uchwała (przez niektórych radnych) - zakłada, że odpady posegregowane wywożone będą raz w miesiącu w przypadku domków jednorodzinnych i co dwa tygodnie w przypadku nieruchomości wielorodzinnych. Niestety Panie Prezydencie taka częstotliwość jest niewystarczająca. Widać to po wciąż zapełnionych pojemnikach. Widzę to również na przykładzie własnej wspólnoty. Taki stan rzeczy nie sprzyja segregacji - gdyż mieszkańcy widząc zapełnione kubły do selektywnej zbiórki odpadów po prostu wrzucają wszystkie śmieci do pustych kubłów na odpady zmieszane. Podobnie rzecz ma się w domkach jednorodzinnych, gdzie zalegające worki przez miesiąc - burzą krajobraz i estetykę nieruchomości.


2. Proszę również o podjęcie skutecznych działań informujących mieszkańców o częstotliwości i dniach w których pojemniki będą opróżniane. Niestety bardzo często zdarza się tak, że dzień opróżniania pojemników jest nadal przypadkowy.


3. Proszę również o to aby wymóc a konsorcjum firm - po 1. wyposażenie wszystkich obsługiwanych nieruchomości w odpowiednie worki i pojemniki w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Dla przykładu podam, że nadal na ul. Wieniawskiego 12 brak jest kosza na szkło - mimo iż wspólnota ta zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów. Od ponad miesiąca wielu mieszkańców albo gromadzi szkło w domach, albo wyrzuca do odpadów zmieszanych, po 2. prosiłbym aby udało się wymóc na konsorcjum - dopasowanie wielkości pojazdów odbierających odpady do jakości dróg, ich szerokości i miejsca z którego odpady są wywożone.


Serdecznie pozdrawiam
Jakub Kwaśny

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna