Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Wniosek ws. ul. Krakowskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,


W imieniu własnym, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późniejszymi zmianami, jak również w imieniu Zarządu Miejskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zwracam się do Pana w następujących kwestiach:


1. W związku z licznymi informacjami dot. niekończącego się serialu - jakim jest remont ul. Krakowskiej w Tarnowie, zwracamy się do Pana Prezydenta z zapytaniem o dalsze losy postępowania gwarancyjnego i ew. konsekwencje prawne jakie towarzyszą tej inwestycji. Czy Urząd Miasta Tarnowa, zgodnie z zapowiedzią, wystąpił na drogę sądową przeciw wykonawcy firmie MK-Bud? Jeśli nie, to kiedy to nastąpi? Jakie zarzuty oraz żądania będą kierowane w stronę wykonawcy?


2. Zwracamy się z kategorycznym żądaniem ujawnienia radnym Rady Miejskiej - ekspertyzy ul. Krakowskiej, wykonanej na zlecenie UMT. Jest czymś niebywałym, że Urząd jako organ wykonawczy - ukrywa tak ważne informacje przed organem uchwałodawczym! My jako radni w dużej mierze posiadamy certyfikaty dostępu do informacji niejawnych - nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać nas z wynikami tej ekspertyzy na posiedzeniu Rady lub Komisji Rozwoju z wyłączeniem jawności - jeśli Urząd tak bardzo obawia się wycieku wyników ekspertyzy! Dodatkowo ciężko przyjąć argumentacje - jakoby ujawnienie tej informacji nie było możliwe ze względu na postępowanie sądowe, gdyż tak czy inaczej jeśli ekspertyza zostanie uznana jako dowód w sprawie - będzie musiała zostać ujawniona firmie MK Bud. Dlatego też domagamy się ujawnienia ekspertyzy - radnym Rady Miejskiej. Panu Prezydentowi pozostawiamy decyzję dotyczącą wyłączenia jawności posiedzenia Rady lub Komisji (lub ich części) na których to zostanie w/w ekspertyza ujawniona.


3. W związku z licznymi informacjami prasowymi dot. ewentualnej zmowy przetargowej przy budowie łącznika autostradowego - zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o wykonanie niezależnej ekspertyzy jakości wykonania wspomnianego łącznika. Zachodzi istotne podejrzenie, że Gmina Miasta Tarnowa, mogła wiele stracić na przedmiotowej inwestycji. Wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Uważamy, że dla rozwiania wszelkich wątpliwości dot. wykonania tego łącznika - taka niezależna ekspertyza tej jakże ważnej drogi jest zasadna. Co więcej ewentualne wyniki mogą z jednej strony uspokoić Urząd jako inwestora, z drugiej (gdyby wyniki okazały się niepomyślne) posłużyć do ew. dalszych kroków prawnych wobec wykonawcy.


Z poważaniem
Jakub Kwaśny
Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
Przewodniczący SLD w Tarnowie

 

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna