Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Pismo do Ministra Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
00-071 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

 

dot. powołania dyrektora naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz kierując się dobrem wspólnoty samorządowej miasta Tarnowa, którą ślubowałem godnie reprezentować jako radny Rady Miejskiej, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na poniższe kwestie.

 

We wrześniu 2011 r. funkcję Dyrektora Naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, za zgodą Pana Ministra, objął Pan Rafał Balawejder, dotychczasowy zastępca Dyrektora Teatru ds. administracyjnych. Pragnę nadmienić tylko, że odbyło się to bez wymaganego konkursu na podstawie stosownego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu samorządowych Instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu.

 

Zgodnie z Art 16 ust 3a. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. - Organizator ma obowiązek uzasadnienia wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zastosowania takiego trybu oraz podania informacji na temat wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko dyrektora.

 

Zgodnie z informacjami, jakie dotarły do mnie jako radnego Rady Miejskiej w Tarnowie, obecny Dyrektor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Pan Rafał Balawejder nie może poszczycić się stopniem magistra, a tym samym ukończeniem studiów wyższych - magisterskich, które podjął w czasie gdy obowiązywał system studiów jednolitych. Dodatkowo poza pełnieniem funkcji zastępcy dyrektora ds. administracyjnych ciężko mówić o ważnych na tym stanowisku kompetencjach, czy doświadczeniu zawodowym, a tym bardziej obyciu w środowiskach artystycznych.

 

Do dnia 06.11.2013 r. na stronie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie - brak jest notki biograficznej Pana Dyrektora, a jedyne informacje prasowe, jakie znajdują się na różnych portalach w kontekście jego wyboru, mogą wprowadzać potencjalnego czytelnika w błąd - czytamy w nich bowiem stwierdzenia typu: "studiował filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie" - nie dowiadując się czy studia te ukończył. Z informacji jakie dotarły do mnie wynika, że do obrony pracy magisterskiej nie doszło.

 

W związku z tym chciałem zapytać Pana Ministra, czy we wniosku jaki skierował do Pana - Organizator, czyli Gmina Miasta Tarnowa - informacje te zostały przedstawione w sposób rzetelny. Czy kierując się, zgodnie z Art 16 ust 3b. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, specyfiką instytucji oraz wykształceniem, kompetencjami i doświadczeniem kandydata na stanowisko dyrektora instytucji - miał Pan Minister pełną wiedzę na temat bardzo skromnego doświadczenia artystycznego kandydata, czy uzyskanych stopni naukowych kandydata poświadczonych stosownymi dyplomami?! Zrozumiałbym, gdyby dorobek artystyczny kandydata był bardzo imponujący, jednak takie okoliczności nie zachodziły i nie zachodzą do dnia dzisiejszego.

 

Pytania kieruje do pana Ministra w trosce o losy Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, ale przede wszystkim w trosce o transparentność i przejrzystość funkcjonowania miejskiej instytucji kultury, tak ważnej dla miasta Tarnowa i jego mieszkańców.

 

Jeżeli to możliwe - proszę o udostępnienie treści uzasadnienia jakie na Pana ręce skierował Organizator Teatru - Gmina Miasta Tarnowa.

 

Z poważaniem...
Jakub Kwaśny
Radny Rady Miejskiej w Tarnowie

 

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna