Kuba Kwaśny
Interwencje Wróć do listy interwencji

Interwencja ws. monitoringu ul. Lwowskiej i Skowronków

Zwróciłem się również o rozszerzenie miejskiego systemu monitoringu o osiedle Grabówka, a dokładniej ulicę Lwowską oraz Skowronków, otzrymałem odpowiedź, że system ten w kolejnych latach będzie w miarę możliwości rozszerzany z uwzględnieniem moich sugestii co do lokalizacji ewentualnych kamer.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.tomaszgebarowski.pl
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.fmstarnow.com
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna
www.filipbianche.pl
www.marcinzarod.pl