Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Jakub Kwaśny Delegatem SLD na Kongres PES w Pradze

W dniach 7 -8 grudnia brałem udział w Kongresie Partii Europejskich Socjalistów - drugiej co do wielkości siły politycznej w Parlamencie Europejskim - federacji europejskich partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych. Głównym celem Kongresu był wybór Przewodniczącego - został nim ponownie Poul Nyrup Rasmussen, oraz Prezydencji PES - w skład której weszła m.in. Jolanta Szymanek Deresz z SLD i Katarzyna Matuszewska z UP.

Kongres skupił się głównie na walce z kryzysem. Kongres PES w swej rezolucji proponuje 6 Strategicznych Priorytetów dla UE, które mają na celu walkę z ekonomicznymi i społecznymi skutkami kryzysu.

1. Zapewnienie sprawiedliwego społecznie, zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju gospodarczego

2. Fundamentalna reforma rynków finansowych (w celu ochrony przed podobnymi kryzysami ekonomicznymi w przyszłości)

3. Walka ze zmianami klimatu oraz ich przyczynami, wspieranie tzw."czystej energii"

4. Promowanie silnego, sprawiedliwego i efektywnego systemu polityki
społecznej: Nowa Europa Socjalna

5. Wspieranie walki o równość kobiet i mężczyzn

6. Globalizacja uwzględniająca potrzeby ludzi i ich bezpieczeństwo w nowym światowym ładzie.

 

Wśród delegatów SLD i UP na Kongres PESu byli m.in.:  prof. Longin Pastusiak, prof. Tadeusz Iwiński, prof. Adam Gierek, Jolanta Szymanek Deresz, Bogusław Liberadzki, Anna Grzywacz, Anna Grzywacz, Joanna Agatowska, Dariusz Joński, Marek Budzich, Kazimiera Jakubowska, Radosław Nielek, Jakub Kwaśny

R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.tomaszgebarowski.pl
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.fmstarnow.com
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna
www.filipbianche.pl
www.marcinzarod.pl