Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Wnioski Radnego Jakuba Kwaśnego na XLV Sesję Rady Miejskiej.

W dniu 18.02.2010 r. podczas XLV Sesji Rady Miejskiej zgłoszę następujące wnioski i interpelacje w punkcie 14. porządku obrad.:

 

1. Wniosek w sprawie utworzenia na bazie Pałacu Młodzieży w Tarnowie oraz Tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego - Tarnowskiej Akademii Teatralnej. Projekt ma na celu stworzenie miejsca w którym młodzi adepci sztuki aktorskiej mogliby zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne podczas egzaminów do szkół teatralnych, aktorskich czy filmowych. Z miasta Tarnowa wyrosło już kilka głośnych nazwisk: Hycnar, Sydor, Kwaśny czy Zieliński, miejmy nadzieję, że z naszą pomocą wyrosną nowe gwiazdy.

W tym roku Tarnowski Teatr wróci do swojej dawnej - odnowionej siedziby. W Pałacu Młodzieży pozostanie wyremontowana sala teatralna, podczas gdy Pałac nie oferuje zajęć teatralnych czy aktorskich. Ze współpracy tych dwóch instytucji może powstać miejsce gdzie młodzież nauczy się zachowania na scenie, zasad emisji głosu czy recytacji.

 

2. Wniosek w sprawie remontu Pomnika Ofiar Nazizmu w Tarnowie, który w chwili obecnej jest w opłakanym stanie. W roku miasta Tarnowa, jego 870 urodzin, w roku 70. rocznicy Pierwszego Transportu do Auschwitz, który wyruszył właśnie z Tarnowa, w roku 65. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz - jest czymś niegodnym, by tego typu obiekt w mieście Tarnowie był w tak opłakanym stanie.

 

3. Wniosek w sprawie sprawdzenia wykonanych wcześniej i wykonywanych w przyszłości remontów ulic. Pojawiają się bowiem głosy, kierowców, internautów, że  grubość wykonanych w przeszłości nakładek bitumicznych na ulicach Tarnowa była znacznie niższa niż wynikająca z umów podpisywanych przez Miasto. Podając przykład ul. Krakowskiej na wysokości firmy "Mytnik", gdzie "dywanik" asfaltu nie mógł mieć więcej jak 1-1,5 cm grubości. Na tego typu wnioski, największy wpływ mają dziury, które pojawiły się w sposób obfity podczas tegorocznej zimy. Proszę wobec tego Pana Prezydenta o sprawdzenie tych sygnałów oraz każdorazowo przeprowadzać kontrolę robót - zwłaszcza grubości nakładek bitumicznych. A także o przeprowadzanie remontów dróg w Tarnowie w sposób kompleksowy.

 

4. Pytanie w sprawie remontów kolektorów na osiedlu Strusina, które w opinii mieszkańców są niedrożne co może powodować podtopienia piwnic i uszkodzenia w konstrukcji bloków zlokalizowanych w okolicach ulic: Rolnicza, Wiejska, Reymonta.

 

5. Zapytanie w sprawie niszczejącego obiektu Harcówki w Parku Strzeleckim oddanemu w dzierżawę Bractwu Kurkowemu oraz Planach remontowych na najbliższe lata w świetle odpowiedzi jaką otrzymałem od Pana Prezydenta w dniu 15.12.2008 r. (http://www.kubakwasny.pl/interwencje.php?id=66)

 

6. Pakiet wniosków dotyczących punktu 8. porządku obrad Sesji Rady Miejskiej, dot. "Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Tarnowa na lata 2009 - 2013":

 

- Utworzenie w okolicach Dworca PKP i PKS w Tarnowie - Centralnego Punktu Przesiadkowego, na kształt Centrum Komunikacyjnego w Tarnowie, z dużym parkingiem oraz miejscem zintegrowania przewozów miejskich, międzygminnych, regionalnych i międzyregionalnych.

 

- Wprowadzenie w Tarnowie w ramach karty mieszkańca i E-usług - biletów komunikacji miejskiej.

 

- Wprowadzenie automatów sprzedających bilety w mieście Tarnowie - zintegrowanych z przedsięwzięciem karty mieszkańca.

 

- Rozważenie wprowadzenia na terenie miasta Tarnowa innych niż autobusowa form komunikacji zbiorowej. Linii tramwajowych, gondolowych, kolei magnetycznej itp.


- Rozwój i priorytet dla wysokiej jakości usług komunikacji zbiorowej w Tarnowie: poprzez stopniowe uwalnianie rynku usług przewozów zbiorowych. Od 2000 roku kiedy powstał Zarząd Komunikacji Miejskiej w zamyśle było stopniowe organizowanie pojedynczych przetargów na poszczególne linie i dopuszczanie innych niż miejska, spółek komunikacji zbiorowej.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna