Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Wnioski Radnego Jakuba Kwaśnego na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Tarnowie

Na sesji w dniu 08.04.2010 zgłoszone zostaną następujące wnioski, pytania, propozycje do Prezydenta Miasta Tarnowa:

 

W punkcie dotyczącym promocji miasta Tarnowa :

1.  Zwróciłem uwagę na fakt, iż Tarnów promocyjnie - jest widoczny, jest agresywnie (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) widoczny w mediach ogólnopolskich i regionalnych.  Tak dobrze w promocji miasta nie było od 20 lat! Liczba audycji radiowych, telewizyjnych, realizacji medialnych z Tarnowa jest imponująca. Promujemy się na każdym polu! W Tarnowie odbywają się imprezy sportowe i kulturalne o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Niemniej jednak zwróciłem również uwagę na fakt związany z tłumaczeniami sloganów reklamowych miasta Tarnowa na język angielski.

 

Tarnów - Polski Biegun Ciepła - przetłumaczono na "Tarnów - Polish Hot Spot"

skojarzenia do słowa "hot spot": hazard, gry hazardowe typu "jednoręki bandyta",  internet, miejsce gdzie można skorzystać z szybkiego seksu.

 

Ciepło z Tarnowa - przetłumaczono na "Heat of Tarnów"

skojarzenia do słowa "heat": żar, spiekota, upał, coś od czego należy uciekać

 

Te dwa przykłady pokazują, że przy tłumaczeniu zwłaszcza krótkich sloganów reklamowych należy wykazać się ponadstandardową dbałością o skojarzenia, tak by były pozytywne. Wie to chyba każdy specjalista od marketingu, który wprowadza dany produkt na rynek.

 

W punkcie związanym z rozpatrzeniem wykonania budżetu miasta Tarnowa za rok 2009 oraz w kwestii udzielenia Panu Prezydentowi absolutorium:

 

2. Należy wskazać iż głosowanie dotyczące absolutorium, dotyczy przede wszystkim kwestii rachunkowych. Budżet żyje. Budżet w ciągu roku zmieniany był kilkakrotnie. Na pewne elementy należy jednak zwrócić uwagę:

- planowany deficyt budżetowy został w ciągu roku ograniczony z 68.880.149zł do 20.486.647 zł

- Wykonano szereg istotnych inwestycji, część z nich rozpoczęto:

a) Budowa boiska Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 5

b) Remont Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

c) Przebudowa ul. H. Marusarz

d) Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej

e) Budowa ronda "Mickiewicza - Starodąbrowska"

f) Przebudowa budynku internatu na ul. Szarych Szeregów

g) Rozpoczęta inwestycja w Zespole Szkół Plastycznych

h) Remont Tarnowskiego Teatru

i) Budowa Parku Wodnego na ul. Piłsudskiego

j) Powstały nowe place zabaw, uzupełniono już istniejące w nowe urządzenia.

k) Przebudowano Domu Dziecka nr 2

- wreszcie objęto nowe udziały w Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, co umożliwi budowe nowych mieszkań.

 

Mając powyższe na uwadzę, z czystym sumieniem podniosę rękę za udzieleniem Panu Prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu miasta Tarnowa w roku 2009.

 

 

W punkcie dotyczącym Interpelacji i zapytań Radnych:

3. Apel o budowe kanałów technicznych pod nowymi ulicami w Tarnowie. Tak aby wszelkie remonty i zmiany infrastruktury podziemnej nie odbywały się ze szkodą dla nawierzchni.

 

4. Zapytanie w sprawie regulacji potoku Wątok i zabezpieczeń przeciwpowodziowych na tarnowskim odcinku potoku Wątok, a także czy planowana jest budowa we współpracy z gminą Skrzyszów, zbiornika retencyjnego na Wątoku.

 

5. Wniosek w sprawie płyty tarnowskiego Rynku, stanu nawierzchni na placu Kazimierza, kostki bazaltowej z ul. Kopernika oraz ilości samochodów nieprawidłowo parkujących w centrum miasta. Problem NIEROZWIĄZYWALNY? Na zakończenie tego wniosku wręczyłem Dyrektorowi TZDM skrzynkę z uzbieraną przeze mnie kostką z ul. Kopernika.

 

6. Apel w sprawie podjęcia działań zachęcających  tarnowski wymiar sprawiedliwości do zwiększanie ilości wymierzanych drobnym przestępcom kar społecznie użytecznych. Tak by w akcji sprzątania miasta - nieodpłatnie, w formie zadośćuczynienia dla lokalnej społeczności, brali udział głównie skazani z art. 58 paragraf 3 KK.

 

7. Zaległego remontu skweru przy ul. Lwowskiej i Jasnej wraz z podświetleniem "Słoneczka" przy przystanku, oraz zieleńca pomiędzy blokami przy ul. Lwowskiej.

 

8. Zabezpieczeniem wyremontowanych elewacji miejskich budynków i tych pozostających w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków systemami antygrafitowymi.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna