Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Jakub Kwaśny w obronie skate parku w Tarnowie! wnioski i interpelacje sesyjne...

Podczas II części sesji Rady  Miejskiej w Tarnowie zwróciłem się do Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigały oraz Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich o odstąpienie od planów rozbudowy sieci dróg w centrum miasta Tarnowa, na terenach Pałacu Młodzieży. Plany te wcześniej zakwestionował Konserwator Ochrony Zabytków, który sprzeciwił się tak dużej ingerencji w tkankę miejską w rejonie ulic. Nowy Świat i Słowackiego, na terenach Pałacu Młodzieży.

Zaapelowałem do Prezydenta o doposażenie jakże popularnego skate parku w Tarnowie, oraz przesunięcie środków na rozbudowę tzw. północnej obwodnicy miasta Tarnowa!

 

Ponadto zgłosiłem następujące wnioski i interpelacje:

 

1. Zapytanie w sprawie inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową, terminów i częstotliwość  wykaszania rowów melioracyjnych oraz czyszczenie studzienek kanalizacji opadowej na tarnowskich ulicach. Zapytanie o stan wałów przeciwpowodziowych na rzece Biała oraz prac związanych z ich umacnianiem, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków bezpośrednio sąsiadujących z osiedlami domków jednorodzinnych - rejony ulic Dąbala, Braci Żmudów, Głównej - os. Krakowska.

 

2. Wniosek o podjęcie starań zmierzających do powstania nowej stacji/przystanku kolejowego Tarnów - Wschód, który byłby istotnym ułatwieniem dla mieszkańców rozwojowych (północno-wschodnich) terenów miasta Tarnowa.

 

3. Wniosek o zagospodarowanie terenów po południowej stronie Dworca PKP Tarnów, podjęcie działań zmierzających do przedłużenia przejścia podziemnego do peronów i utworzenia wejścia od strony południowej. Zwracam się również z zapytaniem o strukturę właścicielską terenów tamże zlokalizowanych oraz ujęcie ewentualnych planów zagospodarowania tych terenów pod parkingi w przyszłorocznym budżecie.

 

4. Wniosek w sprawie organizacji konkursu na najlepszy amatorski film/spot reklamowy miasta Tarnowa, który następnie mógłby zostać wykorzystany w celach promocyjnych np. w telewizjach komunikacji miejskich w całej Polsce.

 

5. Ponowienie wniosku o remont nawierzchni i wysprzątanie okolic ul. Ablewicza.

 

6. Wniosek w sprawie wymiany nawierzchnii boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie

 

7. Wniosek o organizacje elektronicznych zapisów do tarnowskich przedszkoli, tak by wyeliminować zjawisko "podwójnego zapisu" oraz rozważenie możliwości (śladem innych samorządów) preferencji przy przyjęciu dziecka do przedszkola w pierwszej kolejności dla osób rozliczających się i zamieszkałych w Tarnowie.

 

 

 

 

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna