Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Nowe otwarcie: Tarnowska Rada Biznesu

Tarnowska Rada Biznesu – czyli jak pomagać?

Chyba dla wszystkich jest jasne, że aby móc realizować obietnice wyborcze,  najpierw należy zarobić! W samorządzie zarobić znaczy zwiększyć dochody miasta – ich wzrost, wcale nie musi oznaczać podnoszenia stawek podatkowych, wystarczy, że zrozumiemy prosty mechanizm:

 

Więcej firm –>  więcej miejsc pracy –>  bogatsze społeczeństwo –>  wyższe wpływy z podatków.

 

Co zatem zrobić by w Tarnowie lub okolicach powstawało więcej firm, a tym samym więcej miejsc pracy?

 

NOWE OTWARCIE W RELACJACH SAMORZĄD-BIZNES!


Nie trzeba daleko szukać, czy wyważać otwartych drzwi. Wystarczy spojrzeć na to co już dobrze funkcjonuje (np. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park) i otworzyć się na współdziałanie. Tarnów jako lider w regionie – powinien zaproponować partnerską współpracę okolicznym gminom „autostradowym” oraz firmom i przedsiębiorcom z regionu, w oparciu o Tarnowski Klaster Przemysłowy. Nie ma nic bardziej integrującego kapitał jak wspólne przedsięwzięcia i wspólny interes, jeszcze lepiej gdy działania te wspierane są przez lokalne samorządy. Taki projekt mógłby wtedy spełniać rolę podmiotu wiodącego na rynku nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje w całym regionie – ze szczególnym naciskiem na gminy takie jak: m. Tarnów, Lisia Góra, Wojnicz, Wierzchosławice. Zapraszając do grona akcjonariuszy okoliczne gminy czy regionalny biznes – zyskujemy partnerów, którzy rozumieją, że nowe podmioty to szansa na efekt synergii, rozwój sieci kooperacji między firmami, a tym samym wzrost dochodów. Zyskujemy grunty, które aportem mogliby wnieść nowi akcjonariusze oraz kapitał niezbędny do tego by scalać nowe tereny pod inwestycje.

Rozwój małych średnich przedsiębiorstw, powinien być kluczowym elementem strategii gospodarczej miasta Tarnowa i całego subregionu. Zapewniają one stabilny i zrównoważony rozwój. Dlatego samorząd powinien wyjść im naprzeciw: wpierać rozwój małych i średnich przedsiębiorców, kupców i rzemieślników. Ktoś zapyta jak?

 

Tarnowska Rada Biznesu


Otwórzmy się na biznes! Stwórzmy coś z prawdziwego zdarzenia – nie tylko ciało doradcze dla Prezydenta ale rzeczywisty panel konsultacyjny, który będzie napędem korzystnych relacji pomiędzy urzędem a przedsiębiorcami oraz sferą nauki i innowacji. Efektem tegoż projektu może być konsorcjum okolicznych firm, które wejdzie w skład akcjonariatu projektu opartego o Tarnowski Klaster Przemysłowy. Należy podjąć działania zmierzające do aktywizacji kapitału lokalnych przedsiębiorców, tak by zagospodarować niewykorzystane zasoby i potencjał już istniejących podmiotów.

Wsparciem dla tych działań służyć powinna Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego - której możliwe połączenie z Klasterem dodatkowo wzmocniłoby pozycję na rynku inwestycji. Otrzymujemy w ten sposób podmiot, który z jednej strony jest aktywny na rynku pozyskiwania gruntów pod inwestycje, jak również mając ogromny bagaż doświadczeń, pełni rolę pomocnicze – w pozyskiwaniu wsparcia ze środków zewnętrznych oraz inkubatora dla nowych przedsiębiorstw.

Myślenie kompleksowe spowoduje nową jakość w podejściu do rozwoju przedsiębiorczości w Tarnowie i okolicy, zaktywizuje lokalny potencjał i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Współpraca na zasadach partnerskich z okolicznymi gminami pozwoli na stworzenie lepszego klimatu dla inwestorów zewnętrznych a tym samym stanie się dodatkowym atutem dla którego warto będzie inwestować w Tarnowie! To wszystko razem pozwoli nam na zwiększenie dochodów budżetowych, wtedy będzie można mówić o obietnicach wyborczych!

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna