Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

LIII sesja Rady Miejskiej 16.09.2010

Podczas LIII sesji podejmowałem następujące tematy:

 

1. W punkcie dotyczącym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pojawiło się nowe zadanie pod nazwą:

"Rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie wraz z otoczeniem i adaptacja na potrzeby Galerii Miejskiej"

Na pytanie jaki procent powierzchni budynku zostanie przeznaczone pod Galerię Miejską, otrzymałem odpowiedź: 100%
Czekamy na pozytywne decyzje z Urzędu Marszałkowskiego - i dofinansowanie. Całość zadania planowane jest na poziomie 5 471 017,00 zł

 

2. W zagadnieniu dotyczącym analizy kosztów i korzyści budowy Centrum Administracyjnego zapytałem o los terenów byłej Fabryki Maszyn Pralniczych "Pralfa". Niestety Urząd Miasta nie jest w stanie w żaden sposób wpłynąć na prywatnego właściciela tego terenu, jak również cena i koszty są zbyt duże by Urząd mógł myśleć o wykupie tych terenów - wynika z odpowiedzi jaką uzyskałem podczas sesji.

 

3. Temat dotyczący ścieżek rowerowych, w którym na znak solidarności z rowerzystami wstrzymałem się od głosu - gdyż środki pochodzące z pożyczki po raz kolejny mają iść na dostosowanie chodników do ruchu rowerowego. Zaapelowałem o zmianę podejścia w planowaniu nowych ścieżek rowerowych, tak by odpowiadały one postulatom tarnowskich "bikerów". Zaapelowałem również o to by przedstawiciele Urzędu Miasta i sam Prezydent spotkał się z protestującymi. Wyraziłem również swoją wątpliwość, czy kolejny protest nie będzie jedynie eskalacją wzajemnej niechęci pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego.

 

Pan Prezydent przyznał, że "45km, prawie 50km ścieżek rowerowych w Tarnowie nie zostało wykonanych od początku tak jak powinny dla wygody uczestników ruchu" , dodał również, że kolejne będą budowane zgodnie ze sztuką ...

Zobaczymy! :)

 

4. W temacie dotyczącym inwestycji poruszyłem sprawy dotyczące:

- Przejścia podziemnego

- Rozbudowy ul. Dworcowej i Bandrowskiego

- Budowy parkingów na os. XXV lecia PRL blok 2, Pracy i Skowronków

- Remontu rowu k. Tuczarni

 

 

W punkcie dot. Zapytań i Interpelacji Radnych poruszyłem następujące kwestie:

 

STACJI BENZYNOWEJ PRZY UL. LWOWSKIEJ:

- Jaka jest stan faktyczny - struktury właścicielskiej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie budowanej (niestety!) stacji benzynowej oraz od kiedy Urząd Miasta wie o planach budowy w tamtym miejscu obiektu hotelowego.

- Dlaczego w wykazie dokumentów inwestycji znajduje się wypis z rejestru gruntów bloku przy ul. Lwowskiej 65 - należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka, a mimo to mieszkańcy nie zostali włączeni jako strony w postępowaniu. Jakie było kryterium doboru stron.


- Dlaczego Pan Prezydent zignorował list protestacyjny podpisany przez blisko 250 osób - przeciwnych budowie stacji przy ul. Lwowskiej

 

BEZPIECZEŃSTWA PRZY UL ZBYLITOWSKIEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20

- Apel o monitoring wizyjny ul. Zbylitowskiej tak by wyeliminować łamanie przepisów przez kierowców dużych samochodów ciężarowych, tak by poprawić bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły i mieszkańców tegoż osiedla.


OZNAKOWANIE ZJAZDÓW Z AUTOSTRADY:

- Zapytanie o aktualne plany GDDKiA oraz podjęte przez UMT działania zmierzające do właściwego oznaczenia zjazdów z planowanej autostrady A4 w okolicach Tarnowa.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna