Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

KT - Kreatywny Tarnów: Edukacja i innowacje

KT – „Kreatywny Tarnów” – Edukacja i innowacje

Kolejna, piąta już odsłona mojej wizji Tarnowa 2010-2014, zbiega się z obchodzonym w Polsce 14 października – Dniem Edukacji Narodowej, popularnie zwanym „Dniem Nauczyciela”. Tematyka jaką podejmuję w tym tygodniu łączy się z zawodem jaki obecnie wykonuję – nauczyciela akademickiego, a pomysły które prezentuje powstały we współpracy z licznym gronem ekspertów, nauczycieli oraz uczniów i rodziców posyłających swe dzieci do tarnowskich szkół.

Na wstępie należy obiektywnie stwierdzić fakt licznych inwestycji w materię oświatową w Tarnowie – trend ten należy utrzymać w kolejnej kadencji, tak by wszystkie blisko osiemdziesiąt placówek miejskich – były na miarę XXI wieku.

 

1. Tarnów miastem ludzi kreatywnych?


Rozwój Tarnowa nie jest wypadkową remontów i inwestycji w to co już mamy! Lecz wynikiem tego co zdołamy stworzyć nowego, unikatowego w skali kraju i świata. Aby Tarnów był miastem ludzi kreatywnych, należy przede wszystkim postawić na innowacje!

- CERSI – Centrum Edukacji dla Społeczeństwa Informacyjnego

Inicjatywa została zdefiniowana i zaproponowana wiosną 2007 roku przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (SMWI) Wpisuje się główne nurty rozwoju społeczeństwa informacyjnego  UE i Narodowej Strategii Spójności – jest odpowiedzią praktyczną na problemy wykluczenia cyfrowego, niskiego poziomu wiedzy i kompetencji cyfrowych oraz lokalizuje w Tarnowie ośrodek innowacyjnego myślenia, którego w tej dziedzinie brak.  Stworzenie w Tarnowie siedziby ośrodka (sale szkoleniowe, biuro, pomieszczenia dla badań) szkoleniowo - edukacyjnego oraz badań nad edukacją permanentną w zakresie wielodziedzinowej problematyki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. To pomysł, który należy zamienić w czyn! W Polsce mamy bowiem jeden z najwyższych wskaźników analfabetyzmu cyfrowego. (źródło finansowania: 8.1.2 PO KL , 5.2.1 PO KL)

 

- Mediateka – czyli „Noc naukowców” każdego dnia!

We współpracy z zastępcą burmistrza dzielnicy Warszawa Bielany, przedstawiam pomysł stworzenia w Tarnowie „Mediateki” – innowacyjnego pomysłu na wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie edukacji. Projekt zakłada powstanie w strukturach Biblioteki Miejskiej – centrum, w którym mogłyby być prowadzone zajęcia edukacyjne dla młodzieży w ramach zajęć szkolnych jak również w systemie pozaszkolnym we współpracy z Pałacem Młodzieży oraz CERSI. Mediateka to:

 

- IQ Ring - czyli arena zmagań umysłów, gdzie walczy się fair play na argumenty, nie na pięści

- E-Galeria - ma dać możliwość interaktywnej prezentacji dzięki pulpitom obok ekranów.

- Multicentrum – system edukacji dzieci.

- Wykrzyknik - to miejsce wyładowań negatywnych emocji.

- Sala Kinoffa - czyli sala multimedialna umożliwiająca projekcje filmów.

A także: profesjonalne studio nagrań dla młodych talentów, centrum doradztwa personalnego, dostęp do światowych baz danych, roczników statystycznych, bibliotek cyfrowych i wydawnictw.

 

2. Edukacja na najwyższym poziomie:

                Priorytetem każdej władzy, powinna być nowoczesna edukacja na każdym poziomie jej przekazywania, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na szkołach wyższych. Tarnów powinien być centrum edukacyjnym Małopolski, drugim po Krakowie ośrodkiem przekazywania wiedzy, miejscem gdzie prócz wykładania teorii, będą kształtowane umiejętności, postawy obywatelskie, otwartość na świat i nowoczesne technologie. Aby to osiągnąć potrzebujemy: dobrze zmotywowanych nauczycieli, pozytywnie konkurujących ze sobą dyrektorów szkół oraz bazę oświatową na wysokim poziomie.

 

- Zdrowa konkurencja wśród szkół – czyli wprowadzenie systemu promującego aktywne placówki oświatowe, sytemu który przyznawałby środki tym szkołom w których prowadzone są badania naukowe, wyjazdy studyjne i wymiany międzynarodowe, pozyskuje się środki zewnętrzne lub osiąga wysokie wskaźniki „Edukacyjnej Wartości Dodanej – EWD”

 

- Transparentny system motywacyjny dla nauczycieli – w oparciu o kryteria opracowane przez nich samych, tak aby dodatek motywacyjny nie był nagrodą tylko za osiągnięcia, ale również zachętą do dalszego udoskonalania się, w oparciu o jasne zasady jego przyznawania.

 

- Promocja klas i szkół integracyjnych – dostosowanie tarnowskich placówek oświatowych w tym w pierwszej kolejności najlepszych tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych – do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tak by młody, zdolny człowiek nie był pozbawiony możliwości wyboru szkoły poprzez fakt niepełnosprawności. Punkt ten zakłada również odrębną klasyfikację w statystykach i ocenach szkół prowadzących zajęcia w klasach integracyjnych. Obecna prezentacja danych statystycznych poniekąd negatywnie wpływa na odbiór szkół integracyjnych, a przecież chodzi nam o ich promocję. Szkoły takie uczą przede wszystkim tolerancji, otwartości i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

 

- Nowe polityka personalna w szkołach – w chwili obecnej w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora placówki oświatowej zasiada trzech przedstawicieli UMT, dwóch - Kuratorium Oświaty – co daje przewagę stronie administracyjnej. Chciałbym skończyć z fikcją konkursową i zadeklarować wybór trzeciego przedstawiciela UMT – z grona osób niezależnych, najlepiej przedstawicieli wyższych uczelni (ekonomicznej) który oceniałby umiejętności zarządzania i przedsiębiorczość kandydata na dyrektora placówki oświatowej.

 

- Wymiana międzynarodowa – szansą na nowe doświadczenia – promocja aktywności mającej na celu prowadzenie wymiany międzynarodowej, w pierwszej kolejności pomiędzy tarnowskimi placówkami oświatowymi, a ich odpowiednikami w miastach partnerskich Tarnowa. Aby ta współpraca nabrała realnego charakteru. Wymiana nie tylko młodzieży, ale również nauczycieli, którzy mogliby zdobywać nowe doświadczenia, doskonalić swoją bazę dydaktyczną jak również uczyć się języków obcych.

 

- „sześciolatki w szkołach” – czyli pomysł Ministerstwa z którym zderzymy się my! Przed samorządem duże wyzwanie, bo już w 2012 do pierwszej klasy pójdzie „podwójny” rocznik, aby temu sprostać, należy:

- przeprowadzić faktyczną promocję oddziałów klas pierwszych wyłącznie dla sześciolatków.

- zapewnienie klasom sześciolatków opieki do godziny 17.00

- wycieczki przedszkolnych grup „pięciolatków” do szkół aby mogli poznać nowe środowisko.

- szkolenia w przedszkolach dla nauczycieli prowadzących klasy sześciolatków.

Zyskujemy: Komfort przygotowania do realizacji zadań wynikających z regulacji krajowych, wyższą subwencję oświatową dla szkół podstawowych (w przypadku przedszkoli – takiej subwencji nie otrzymujemy), oraz nowe miejsca w przepełnionych już w Tarnowie przedszkolach.

 

- Wycieczki po Tarnowie – większość uczniów szkół ponadgimnazjalnych to osoby spoza Tarnowa, ale również wielu tarnowian nie zna ciekawej historii Tarnowie lub jego topografii – dlatego w celu promowania postaw obywatelskich i kształtowania lokalnego patriotyzmu – należy zachęcać szkoły, aby te organizowały dla każdej klasy – wycieczki po Tarnowie z tarnowskimi historykami. (Wzorem słynnych i wspaniałych „spacerków po Tarnowie”)

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna