Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Tarnów potrzebuje GOSPODARZA, nie Prezydenta!

Tarnów potrzebuje GOSPODARZA nie Prezydenta!

Porządek publiczny i bezpieczeństwo!


Kolejna odsłona mojej wizji Tarnowa 2010-2014, jaką pragnę Państwu zaprezentować jest równie ważna jak pięć poprzednich. Refleksje na temat porządku w mieście i bezpieczeństwa pochodzą przede wszystkim z rozmów z mieszkańcami, własnych obserwacji, ale przede wszystkim tego jak wyglądają prezydentury tych, którzy cieszą się największym społecznym poparciem! Np… lewicowy Prezydent Tadeusz Ferenc z Rzeszowa popierany przez SLD, który zdobywa przeszło 70% poparcia w wyborach samorządowych.

 

1. PORZĄDEK PUBLICZNY – Tarnów potrzebuje gospodarza!


- codzienne objazdy po mieście, to praktyka stosowana właśnie w Rzeszowie, dzięki której GOSPODARZ Tarnowa codziennie spoglądałby na miasto nie tylko z perspektywy urzędowego gabinetu, ale przede wszystkim z perspektywy mieszkańca. Nawet jeżeli miałoby to kosztować godzinę snu mniej! Chcę spoglądać na Tarnów z każdej strony! Pańskie oko konia tuczy – a taka kontrola nad stanem miasta dodatkowo dopinguje urzędników do pracy.

 

- ograniczenie parkowania w ścisłym centrum miasta, czyli ochrona Starówki (od pl. Kazimierza do Bramy Pilzneńskiej) możliwość wjazdu jedynie dla samochodów – mieszkańców i osób prowadzących tam działalność gospodarczą. Opcjonalnie powrót do strefy A – w której ceny za godzinę parkowania wynosiłaby 5 zł ( z wyjątkiem jak powyżej ). Dodatkowo pragnę skończyć ze „świętymi krowami”, których samochody parkują wszędzie gdzie popadnie a najczęściej tam gdzie  NIE WOLNO!


- więcej wolnych miejsc parkingowych w centrum miasta! Problemem obecnie nie jest ilość tych miejsc w centrum (ilość która nie wzrośnie, bo za bardzo nie ma gdzie) ale opłaty parkingowe, które nie są skutecznie egzekwowane. Dlaczego tyle osób parkuje na pl. Kazimierza? Większość z rejestracjami KTA, KBR, KDA itp…? A na płatnym parkingu przy św. Anny są zawsze wolne miejsca? Nieuchronność opłaty parkingowej jest sposobem na większą rotację miejsc w centrum, dlatego skoro miasto nie radzi sobie z tym zadaniem, a przychody z kart parkingowych stanowią jedynie 50% możliwej i realnej sumy to proponuję ogłosić przetarg na obsługę strefy płatnego parkowania firmie prywatnej. Będzie z pewnością bardziej skuteczna! Wszak zależy jej na zysku. Być może zaoferowana kwota opłaty będzie wyższa od obecnych przychodów, bo skuteczność na pewno. Według własnej analizy i posiadanych informacji przychody mogą kształtować się następująco:

 

2000 miejsc postojowych w SPP x obłożenie w 0,60 (60%) (nie wszystkie miejsca są w centrum, zatem przyjmuję wartość efektywną) x 6h (podobnie jak w obłożeniu przyjmuję wartość efektywną wobec 9h) x 1,70 za h postoju x 20 dni w miesiącu x 12 miesięcy

 

 2000 x 0,60  x 6 x 1,70 x 20 x 12 = 2.937.600 PLN


Większa rotacja, więcej miejsc parkingowych, więcej porządku, brak kłopotu z zakupem kart parkingowych, bo firma obsługująca miałaby za zadanie również sprzedaż tychże kart. Zakładając , że koszt 1 pracownika to 3000 zł brutto, za tę kwotę można byłoby zatrudnić 80 parkingowych.

 

- po pierwsze czystość, skuteczny monitoring czystości w mieście i efektów pracy wyłonionych w przetargu firm sprzątających! Nawet przez samego Prezydenta w codziennych objazdach, straż miejską i pracowników miejskich urzędów.  Czystość na tarnowskich osiedlach – czyli program współpracy z tarnowskimi spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na trzy lata, również tych spółdzielni i wspólnot, które zdecydują się na rewitalizację swoich zieleńców i skwerów przed blokami. Większa ilość koszy na śmieci oraz odchody zwierząt domowych.

 

2. BEZPIECZEŃSTWO


- monitoring osiedlowy -  czyli program wspierania poprzez użyczenia infrastruktury teleinformatycznej osiedlowym systemom monitoringu. Niestety obecna baza lokalowa Straży Miejskiej nie pozwala na poszerzenie monitoringu miejskiego. Zatem do czasu stworzenia odpowiednich warunków chcę zaproponować spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym współpracę w montowaniu na każdym osiedlu kamer, które później mogłyby wejść w system miejski. Do tego czasu funkcjonowałyby na zasadzie 48h rejestracji obrazu i spełniały funkcje prewencyjne.

 

- emeryt policyjny w straży miejskiej, przywilejem ciężkiej pracy w policji jest możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Dlatego chciałbym aby będący w sile wieku policyjni emeryci – powiększyli zasoby tarnowskiej straży miejskiej. Dla miasta jest to pracownik wykwalifikowany, a jednocześnie tańszy! Nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy – lub w wybranych miesiącach w których statystycznie zdarza się największa ilość przestępstw dodatkowe patrole kierowane byłyby do  tzw. „czarnych punktów” – miejsc na tarnowskich osiedlach, gdzie mieszkańcy odczuwają zagrożenie.

 

- kontynuacja łączonych pieszych patroli, to dobry sposób na poprawę bezpieczeństwa w mieście, zatem pomysł ten należy kontynuować, a w miarę posiadanych środków również powiększać liczbę wspólnych patroli.  Dodatkowo w kwestie porządkowe powinny włączyć się służby ochroniarskie, których patrole mogłyby w ramach systemu dobrej współpracy alarmować o wszelkich przypadkach naruszenia porządku w mieście.

 

- prewencja, zapobieganie a nie leczenie! To skuteczna metoda walki z przestępczością. Dlatego chciałbym zwiększyć ilość akcji i happeningów mających na celu edukację obywatelską mieszkańców Tarnowa. Tak by każdy z nas był również strażnikiem w swoim mieście. Byśmy nie bali się wykonać telefonu na policję czy straż miejską w sytuacji zagrożenia, a młodzież w szkołach od najmłodszych lat była wyczulona na niebezpieczne sytuacje i wiedziała gdzie udać się z określonym problemem.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna