Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Kultura i sport w "I lidze"

Kultura i sport w „I lidze”


Ostatnia, lecz bliska memu sercu, odsłona mojej wizji Tarnowa 2010-2014 dotyczy spraw związanych z kulturą i sportem – czyli sposobem na spędzanie wolnego czasu, doświadczaniu kultury wysokiej, jak również tej popularnej zwanej masową. To wreszcie sprawy istotne z punktu widzenia miłośników wszelakich dyscyplin sportowych i zawodów związanych z rywalizacją czy to indywidualną czy drużynową.

 

1. Tarnów Europejską Stolicą Kultury!

Ktoś pomyśli, że oszalałem, że to tylko kiełbasa wyborcza. A przecież projekt ten skierowany nie jest tylko do wielkich metropolii , przykład: Umeå (Szwecja) Europejska Stolica Kultury 2014 – ok. 112 tys. mieszkańców, Maribor (Słowenia) ESK 2012 – 116 tys. mieszkańców. Te miasta już zwyciężyły, nic nie stoi na przeszkodzie by rozpocząć przygotowania w kolejnych edycjach, kiedy Polska będzie kandydatem do tego typu przedsięwzięcia. A przecież mamy się czym pochwalić!


Aby jednak do tego dążyć należałoby stworzyć:

- Tarnowski Klaster Kultury – czyli sieć wzajemnych powiązań wszystkich działających w regionie instytucji kulturalnych, mecenasów kultury, jak również szkół ponadgimnazjalnych mających w swej ofercie klasy o profilach związanych z szeroko pojętą kulturą, grup teatralnych, muzycznych, artystycznych – zarówno tych formalnych i nieformalnych. Do projektu zaangażować również wyższe szkoły artystyczne, tarnowskich twórców i krytyków, zarówno tych mieszkających na stałe, jak również tych, którzy sławę zdobywają poza granicami miasta. Efektem działalności Klastera mogłoby być powołanie:

 

- Tarnowskiego Biura Festiwalowego – jako centrum odpowiedzialnego za koordynację prac przy organizacji największych i najważniejszych imprezy kulturalnych w mieście i regionie. Biura które byłoby swoistym panelem współpracy pomiędzy instytucjami kultury, które mają różne organy założycielskie (miejskie, powiatowe, wojewódzkie, prywatne).


- Ponadgimnazjalna Szkoła Technik Teatralnych – czyli klasa, bądź klasy w jednej lub w kilku placówkach oświatowych, które kształciłyby rzemieślników – zawodów nierozerwalnie związanych z teatrem czy filmem. Mam tu na myśli dekoratorów, krawców, charakteryzatorów, stolarzy etc.


- Tarnowska Akademia Teatralna – czyli fachowa pomoc młodym adeptom sztuki aktorskiej, w przygotowaniach do egzaminów wstępnych do szkół teatralnych i filmowych. Cykl szkoleń organizowanych przez Pałac Młodzieży we współpracy z pedagogami wykładającymi, bądź byłymi pracownikami PWST w Krakowie, tudzież znanymi aktorami. (oferta przygotowana, możliwość realizacji już w 2011 roku)


Powstanie Klastera Kultury i Tarnowskiego Biura Festiwalowego pozwoli na nowe otwarcie w planowaniu imprez kulturalnych ich organizacji oraz przebiegu. Pozwoli również na spójną promocje wydarzeń kulturalnych w mieście, a przede wszystkim poza nim! Tak by Tarnów był istotnym ośrodkiem kulturalnym na mapie Polski a w przyszłości także Europy!


2. Sport w „I lidze”

Tarnów to miasto o bogatych tradycjach sportowych, które posiada ogromny potencjał w wielu dziedzinach sportowych. Historia tarnowskich klubów sportowych takich jak Unia Tarnów, Tarnovia, Tamel, Iskra, Metal czy Błękitni to ogromne bogactwo, które na stałe wpisało się w historię Tarnowa. Dlatego nasze miasto stać na to by mieć drużynę piłkarską w I lidze, wszak jest to sport określany mianem sportu narodowego! Niemniej jednak w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia, priorytetami powinno być:

 

- Powołanie Tarnowskiej Fundacji Sportu – jako organizacji wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu funduszy na rozwój dyscyplin sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz poszukiwaniu młodych talentów. Stworzenie pozytywnego lobbingu na rzecz tarnowskiego sportu w oparciu o TFS – umożliwiłoby współpracę w zakresie koordynacji działań dotyczących awansów drużyn do wyższych klas rozgrywkowych. Pozyskane w ten sposób środki od firm i partnerów zewnętrznych kierować na konkretne dyscypliny.

 

- Rada Trenerów – czyli jeden z organów powstałej Fundacji Sportu, skupiający wybitnych trenerów różnych dyscyplin, jako ciało doradcze Fundacji i Prezydenta Miasta. Celem powstania takiego społecznego gremium byłoby propagowanie i rozwój tarnowskiego sportu w sposób zrównoważony i skoordynowałoby to działania w dziedzinie sportu, tak by były one bardziej efektywne.

 

- Mistrzowie sportu w Tarnowie -  czyli promocja wielu dyscyplin sportowych, poszukiwanie młodych talentów – właśnie poprzez zapraszanie mistrzów danej dyscypliny. Tak jak było to m.in. z Dariuszem Michalczewskim – jako promotorem boksu! W ten sposób wielu młodych ludzi można zarazić pasją sportową, a co za tym idzie, stworzyć im alternatywę spędzania wolnego czasu.

 

- Mini olimpiada dzieci i młodzieży w ramach Dni Tarnowa to pomysł na zorganizowanie w samym centrum Tarnowa (np. obiekty Tarnovii i TOSiRu) czerwcowych zawodów dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu. Jako sposób na promocję aktywnego spędzania wolnego czasu, pozytywną rywalizację szkół i drużyn młodzieżowych. Poczynając od zawodów gier zespołowych na indywidualnych kończąc.

 

- Wychowanie przez sport – czyli promocja klas sportowych w tarnowskich szkołach oraz możliwie jak największe wsparcie dla organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych w salach gimnastycznych placówek oświatowych. Warto również zacieśniać współpracę w ramach Rady Trenerów z nauczycielami wychowania fizycznego i przedstawicielami klubów sportowych , której celem byłoby  wyszukiwanie wybitnie uzdolnionej sportowo młodzieży

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna