Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

NGO to jest to!

NGO to jest to!

Zgodnie z konwencją dzisiejszy felieton będzie na słodko! Poprzedni bardziej polityczny był wybitnie kwaśny, a dotyczył korupcji politycznej. Dlatego postanowiłem poruszyć temat organizacji pozarządowych! Tzw. „trzeci sektor”, jest dzisiaj czymś co  z jednej strony wypełnienia lukę pomiędzy państwem a rynkiem, z drugiej buduje odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie.

Inspiracją do napisania tego tekstu był po części wykład jaki wygłosiłem dla studentów studiów niestacjonarnych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie w ramach przedmiotu „Zarządzanie Publiczne”, ale także zaproszenie na debatę o samorządzie terytorialnym do ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej od nowego stowarzyszenia „Wiedzieć Więcej” założonego przez młodych ludzi, którym zależy na edukacji obywatelskiej.

Organizacje pozarządowe zgodnie z ich definicją – są niezależne od władz publicznych (to odróżnia je od instytucji państwowych) oraz ich celem nie jest osiągnięcie zysku (to odróżnia ich od podmiotów rynkowych), celem jest natomiast realizacja określonych zadań. Przykładem takiej działalności są stowarzyszenia, jak chociażby „Ich lepsze jutro” – które to  z powodzeniem realizuje misję dbania o osoby niepełnosprawne, prowadząc chociażby świetlicę i warsztaty terapii zajęciowej. Innym rodzajem aktywności obywatelskiej są również fundacje, których cele mogą być przeróżne, np. takie jak upowszechnianie kultury i budowa nowych przestrzeni. Niech za przykład posłuży mi Fundacja „Między Słowami” założona przez mojego brata Marcina Kwaśnego – której celem jest powstanie nowej sceny teatralnej na warszawskiej Pradze Północ. Dobrych praktyk i przykładów może być wiele – coraz szybciej rozwija się sektor ekonomii społecznej, w której ideą jest aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, właśnie przy pomocy struktur nienastawionych na zysk,  tworzenie miejsc pracy poprzez spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne. Temat bardzo szeroki i bardo istotny – bo Polska na tle innych krajów Europy Zachodniej nadal jest wolną przestrzenią dla sektora NGO (non-governmental organisations).

Ważny aspektem działalności „pro bono” jest także budowa społeczeństwa obywatelskiego, która przejawia się z jednej strony poprzez aktywne szkolenia młodych liderów, budowanie nowych przestrzeni debaty publicznej (organizowanie spotkań, debat, dyskusji z udziałem rządzących), monitorowanie władzy, a także aktywizowanie obywateli niezrzeszonych do aktywnego udziału w procesie wyborczym. Skutki są już odczuwalne – coraz większe poparcie w samorządach mają właśnie lokalne komitety, stowarzyszenia czy kandydaci niezależni.

Dlatego tak ważne jest pobudzanie aktywności społecznej, charytatywnej czy obywatelskiej! Muszą to zrozumieć zarówno władze samorządowe i rządowe, jak również przedsiębiorcy prywatni. Bowiem trzeci sektor ma być tym, który uzupełnia pozostałe dwa tam, gdzie posiadają one braki. Ważne jest również to by same organizacje pozarządowe wydobywały z siebie kreatywność i inicjatywę, by były po coś i dla kogoś, a nie tylko dla wydania przyznanych im dotacji.

Sposobem na zdobywanie nowych doświadczeń jest także wolontariat. Gdy w zeszłym roku startowałem w wyborach na Prezydenta Tarnowa, o pomoc poprosiłem właśnie wolontariuszy, których zgłosiło się wtedy nadspodziewanie dużo! Głównie młodzi ludzie z Tarnowa i okolic, którzy chcieli wziąć udział w czymś co zwykle źle się kojarzy – czyli w przedsięwzięciu politycznym. Starałem się przy tym pobudzić ich do aktywnego i kreatywnego myślenia o mieście i roli młodego człowieka w społeczeństwie! Bardzo miło zaskoczył mnie fakt chęci dalszego współdziałania tychże młodych ludzi już po wyborach. Zorganizowaliśmy własny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zebrał blisko 10 tys. zł. Na tym nie poprzestajemy! Dlatego już teraz pragnę przy tej okazji zaprosić wszystkich, chcących wespół ze mną zmieniać rzeczywistość w naszym regionie czy w naszym kraju. Wystarczy napisać: wolontariat@kubakwasny.pl

Zapraszam!

 

Tekst pochodzi ze stałej rubryki "Słodko - Kwaśny felieton Jakuba Kwaśnego" w serwisie tarnowianin.com

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna