Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Lista SLD Zarejestrowana! Zobacz i zapoznaj się z opisem kandydatów!

Blisko 6.000 podpisów poparcia dla listy kandydatów SLD złożone zostało w poniedziałek 29.08.2011 r. w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Tym samym SLD zarejestrowało listę kandydatów w okręgu nr 15!

 

Oto i oni:

 

1. Jakub Kwaśny, Tarnowianin, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz wykładowca MWSE w Tarnowie. Specjalizuje się w zakresie: rozwoju lokalnego i regionalnego oraz samorządu terytorialnego. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, absolwent III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie. Drugą kadencje jest radnym Rady Miejskiej w Tarnowie, wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Miasta, członkiem Komisji Kultury i Komisji Oświaty. Jeden z najbardziej aktywnych radnych miasta Tarnowa. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

2. Iwona Tworzydło, lat 45, wdowa wychowująca trójkę dzieci. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na kierunku plastyczno-malarskim, jednak sytuacja życiowa sprawiła, że podjęła pracę ogrodnika w firmie rodzinnej. Została przedsiębiorcą, producentem, prowadzi Zakład Ogrodniczy w Królówce specjalizujący się w produkcji pomidorów. Jest Przewodniczącą Okręgu Tarnowskiego Socjaldemokracji Polskiej oraz członkiem Konwentu Krajowego SDPL. W sejmie chce godnie reprezentować ludzi żyjących i pracujących na wsi oraz wspierać producentów polskiej żywności. Pragnie chronić i wspierać kobiety skrzywdzone przez los.

 

3. dr hab. Kazimierz Banek prof. UJ., lat 67, żonaty, troje dzieci, urodzony i zamieszkały w Tarnowie. Wybitny religioznawca, profesor UJ, dyrektor Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor jedenastu książek i publikacji o tematyce religioznawczej (m.in. „Historia religii", „Religia w świecie człowieka"). W sejmie chciałby zająć się pracą nad doskonaleniem oraz stabilizacją systemu szkolnictwa wyższego oraz stworzeniem poprawnych relacji pomiędzy państwem a instytucjami religijnymi.

 

4. Magdalena Powroźnik, wykształcenie wyższe (Akademia Rolnicza), lat 36, zam. Wola Dębińska, mężatka, jedno dziecko. Pracuje w bocheńskim Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jej priorytetem jest m.in.: promowanie podstaw przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz upowszechnianie opieki żłobkowej. Chce zająć się m.in. wyrównaniem szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i gospodarczym oraz podniesieniem jakości kształcenia.

 

5. Jerzy Woźniak, zam. Zakliczyn, lat 59, żonaty, dwoje studiujących dzieci. Nr 5 na liście SLD w okręgu tarnowskim. Z zawodu lekarz, dyrektor NZOZ w Zakliczynie. Prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Bez Barier", które co roku funduje stypendia dla zdolnej młodzieży oraz prowadzi trzy ośrodki dziennego pobytu dla dzieci (Zakliczyn, Wróblowice, Paleśnica). W latach 2002 - 2006 radny powiatu tarnowskiego z ramienia SLD.. Jako parlamentarzysta chce zająć się m.in.: rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej oraz zniwelowaniem problemu wysokiego bezrobocia w regionie. Z racji zawodu osią zainteresowań będzie również poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

 

6. Maria Przybyło, lat 62, zamieszkała w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykształcenie średnie techniczne. Mężatka, pięcioro dzieci, od 18 lat prowadzi z mężem działalność gospodarczą. Członek SLD od początku istnienia partii. Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Dąbrowie Tarnowskiej, Członek Rady Wojewódzkiej SLD. Jej priorytetem w nadchodzącej kadencji będzie pomoc samorządom w likwidowaniu barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, pozyskiwanie funduszy na dokształcanie kobiet z małych miast i wsi oraz doprowadzenie do łatwego dostępu do diagnostyki medycznej i leczenia dla wszystkich mieszkańców.

 

7. Kazimierz Andrzejczyk, lat 55, zamieszkały w Proszowicach. W przeszłości kierownik warsztatu, wiceprezes spółdzielni rolniczej, właściciel firmy transportowej. Mówią o nim: "Człowiek wszechstronnie uzdolniony, złota rączka". Przez 20 lat był funkcjonariuszem policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dalszą karierę zawodową uniemożliwił poważny wypadek na służbie. Jego priorytetem w nadchodzącej kadencji parlamentu będzie poprawa infrastruktury - rozbudowa dróg, zabezpieczenie sieci powodziowej, oraz działalność na rzecz regionu. Chce wyjść na przeciw rolnikom oraz młodzieży, która nie ma perspektyw.

 

8. Jan Kubala, rolnik, lat 59, żonaty, troje dzieci, wykształcenie średnie, mieszkaniec wsi Jodłówka-Wałki w gminie Tarnów. Od trzydziestu lat prowadzi własną, rolniczą działalność gospodarczą - hodowla drobiu. W przyszłej kadencji Sejmu chciałby pracować w Komisji Rolnictwa z uwagi na znajomość problemów polskiej wsi. Nie należy do partii politycznej, jest członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej.

 

9. Stefan Czarnecki, lat 55, zamieszkały w Przemykowie, gm. Koszyce. Z zawodu mechanik. Ma żonę i dwójkę dorosłych dzieci. Prowadzi gospodarstwo rolne w Koszycach. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Koszyce. Dodatkowo pracuje w Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach. Nie przynależy do partii politycznej. W przyszłej kadencji parlamentarnej jego priorytetem będzie doprowadzenie do wybudowania obwodnicy Koszyc, stworzenie godnych warunków życia dla rolników i ludzi młodych.

 

10. Eugeniusz Konieczny, lat 61 , zamieszkały w Bochni, wykształcenie wyższe, politologiczne. Wieloletni radny tego miasta, od 2010 r. radny Rady Powiatu Bocheńskiego, przewodniczący SLD w powiecie bocheńskim, prezes ogrodu działkowego „Górnik", organizator życia społeczno-kulturalnego. Za cel stawia sobie wyrównywanie dostępu do kultury i oświaty oraz działalność na rzecz zrównania poziomu życia obywateli. W sprawach regionu, chce zająć się budową obwodnicy Łapczycy oraz budową łącznika autostradowego w Bochni.

 

11. Andrzej Sztorc, lat 27, urodzony w Tarnowie, zamieszkały na Woli Rzędzińskiej, pracownik administracji biurowej. Wykształcenie wyższe administracyjne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Interesuje się historią polityczną Polski, etnografią i kulturoznawstwem. Bliska jest mu problematyka związana z rolnictwem oraz problemy młodzieży. W trakcie nadchodzącej kadencji chciałby skupić się na racjonalnym wykorzystywaniu środków unijnych i współpracy z krajami Europy Wschodniej. Jego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego dla najuboższych. Hasło przewodnie pana Sztorca to: „zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy w trosce o przyszłość Polski.”

 

12. Grażyna Nowak, lat 58 , zamieszkała w Tarnowie. Absolwentka licznych warsztatów z zakresu zarządzania kulturą. Animator kultury, producent spektakli i filmów. Była wicedyrektor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Muzeum „Dwór w Dołędze". Mocno zaangażowana w rozwój Uniwersytetu III Wieku przy MWSE w Tarnowie. W sejmie chciałaby mieć wpływ na regulacje prawne i budżetowe umożliwiające rozwój kultury i edukacji. Pragnie, aby obywatele mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych bez względu na wiek, zasobność portfela i miejsce zamieszkania.

 

13. Robert Bazia, lat 45, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec Tarnowa. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1993 r. Prywatny przedsiębiorca, Prezes Spółki KROLL z Wojnicza. Stawia na promocję idei lewicowych takich jak równouprawnienie, modernizacja kraju, legalizacja in vitro. Jako przedsiębiorca opowiada się za likwidacją zbędnej biurokracji oraz poprawą funkcjonowania prywatnej przedsiębiorczości

 

14. Sylwia Rokita, lat 33, mężatka, zamieszkała w Gnatowicach (gm. Koniusza, powiat proszowicki) Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne w Gnatowicach o powierzchni 8 ha. Interesuje się literaturą, stąd planuje dalej kształcić się w tym kierunku. Z racji prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej bardzo bliskie są jej problemy polskiego rolnictwa, a także ludzi młodych, którzy pomimo wykształcenia nie mogą znaleźć pracy.

 

15. Krzysztof Olchawa, lat 43, student (Uniwersytet Pedagogiczny, kierunek: politologia), żonaty, troje dzieci, zam. Jurków w gminie Czchów. Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Brzesku, członek Małopolskiej Okręgowej Rady HDK w Krakowie. Strażak-ratownik w OSP Jurków. Prowadzi własną działalność gospodarczą Za priorytet obiera sobie poprawę bytu socjalnego mieszkańców obszarów wiejskich oraz dostępności opieki zdrowotnej. Zmian wymaga również działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych.

 

16. Anna (Ana) Nowicka, lat 38. Bezpartyjna - ekspert w dziedzinie kultury, aktorka i reżyserka. Wykształcenie wyższe - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Laureatka wielu nagród z dziedziny kultury. Przez wiele lat związana z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Jej zainteresowania związane są z kulturą, teatrem i sztuką. W nadchodzącej kadencji sejmu chciałaby się zająć polepszeniem sytuacji teatrów nieinstytucjonalnych w Polsce, zwiększeniem dostępności kultury dla osób starszych i wykluczonych.

 

17. Irmina Mizera, lat 33, wykształcenie wyższe, zawodowo i emocjonalnie związana z ziemią wielicką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz na Wydziale Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.. Pracuje jako urzędnik samorządowy. Kieruję się określonymi zasadami takimi jak: sprawiedliwość, prawość i tolerancja Szczególnie bliskie mojemu sercu są problemy osób starszych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

 

18. Tomasz Początek, lat 41, troje dzieci, mieszkaniec Szczucina, wykształcenie wyższe prawnicze - radca prawny. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie. Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Dąbrowie Tarnowskiej. W 2007 roku jako kandydat do Senatu zdobył blisko 28.000 głosów. Jako poseł chciałby zająć się podniesieniem jakości i efektywności stanowionego prawa. Za najważniejsze problemy regionu uważa m.in. kłopoty związane z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi oraz budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna