Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Jakub Kwaśny przewodniczącym SLD w Tarnowie!

Podczas odbywającego się w sobotę 17 marca 2012 roku zjazdu delegatów miejskiej organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Tarnowie wybrany został, na czteroletnią kadencję, nowy przewodniczący. Został nim 27 letni Jakub Kwaśny, Radny SLD w tarnowskim samorządzie.  Pokonał on w bezpośrednim starciu swego kontrkandydata Marka Sobola stosunkiem głosów 32 do 27. Sekretarzem SLD w Tarnowie wybrano Wiesława Barta, przewodniczącego koła Grabówka.

Zjazd wyłonił również pozostałe ciała statutowe – Radę Miejską oraz Miejską Komisję Rewizyjną. Na swoim pierwszym posiedzeniu 22 czerwca 2012 roku Rada dokonała wyboru 9. osobowego Zarządu. Wiceprzewodniczącymi partii w Tarnowie zostali Franciszek Bernat oraz rywal Jakuba Kwaśnego w wyborach na przewodniczącego SLD – Marek Sobol. Tym samym potwierdzając jedność organizacyjną i wolę współpracy wszystkich środowisk w ramach Sojuszu. W skład zarządu weszli także: Danuta Kowalska, Karol Włodarczyk, Tomasz Markuszewski, Sławomir Błaszczak i Stanisław Roczniak.

W najbliższym czasie swojego członka zarządu wybierze również organizacja młodzieżowa. Z mocy statutu SLD w skład zarządu miejskiego partii z automatu wchodzi przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów.

Na pierwszym posiedzeniu Rada w drodze uchwały przyjęła również podział zadań i kompetencji dla  członków zarządu. Za sprawy programowe odpowiadał będzie Franciszek Bernat, za sprawy organizacyjne i rozwój kadr – Marek Sobol. Poszczególni członkowie zostali również odpowiedzialni za konkretne bloki tematyczne. Danuta Kowalska odpowiada za oś społeczną, kwestie sprawiedliwości i praw człowieka, Karol Włodarczyk, obszar równego statusu kobiet i mężczyzn, w tym mniejszości seksualnych. Za sprawy związane z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczości w nowym zarządzie odpowiada Tomasz Markuszewski. Skarbnikiem został Sławomir Błaszczak, z kolei Stanisław Roczniak odpowiada za kontakty partii z organizacjami mundurowymi i kombatanckimi.

Rada na wniosek Przewodniczącego powołała również Radę Strategii Programowej SLD, której zadaniem będzie opiniowanie projektów budżetu Prezydenta Miasta Tarnowa, wykonania uchwały budżetowej, a także przygotowania Programu Wyborczego Tarnów 2014-2020. Przewodniczącym Rady Strategii Programowej został Adam Markuszewski. Ciało to liczyć będzie siedem osób, stanowiąc tym samym zaplecze merytoryczne partii i więź międzypokoleniową.

To nowe otwarcie w działaniach Sojuszu w Tarnowie. Chce aby partia, jej członkowie, spotykali się często i regularnie, aby pojawiła się wymiana myśli i poglądów na ważne dla Tarnowa sprawy – zapowiada nowy przewodniczący SLD w Tarnowie Jakub Kwaśny.

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna