Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Z listów do Redakcji TEMI: "Droższe bilety to mniej pieniędzy"

 
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Tarnowa, na której rozmawiano o złej sytuacji finansowej MPK w Tarnowie, pozwoliłem sobie zabrać głos w sprawie ewentualnej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Temat ten został poruszony także na łamach tygodnika TEMI nr 40 z dnia 3.10.2012.
Jest on dla mnie tym ważniejszy, ponieważ jako fan komunikacji zbiorowej uważam, że powinna ona mieć priorytet w działaniach miasta i jego władz. Jest to zadanie własne gminy i tak powinno być traktowane. Przerzucanie na pasażerów kosztów, jakie ponosi miasto z tego tytułu, nie jest uzasadnione przede wszystkim ekonomicznie.
Ostatnie podwyżki, jakie wprowadzono głosami PO i Tarnowian, oraz reorganizacja komunikacji w mieście (a konkretnie ograniczenie wielu połączeń) nie przyniosły spodziewanych skutków. Po blisko sześcioprocentowej podwyżce cen biletów w 2010 roku wzrost dochodów wyniósł ok 100 tys. zł (co stanowiło mniej niż 1% ogólnych przychodów z biletów), w 2012 roku odczuwamy skutki kolejnej podwyżki (z 2011 roku) – ów wzrost dał efekt w postaci 50 tys. zł. Kolejna podwyżka, podobnie jak dzieje się to w Poznaniu, może zakończyć się spadkiem liczby sprzedawanych biletów, a co za tym idzie również wpływów z tego tytułu do ZKM. A przecież potrzeby w postaci nowego taboru i poprawy jakości świadczonych usług to koszty rzędu wielu milionów złotych, których mieszkańcy w cenie biletów z pewnością nie poniosą.
Dlatego władze naszego miasta powinny zdać sobie sprawę z tego faktu i już teraz tak zreorganizować wydatki, by zapewnić tarnowianom w miarę tanią i wysokiej jakości usługę transportu publicznego. Takiego, który byłby alternatywą dla samochodów. Kolejna podwyżka niewiele da, ale może spowodować, że dla wielu będzie to drogi luksus lub wybiorą mniej uczciwą formę korzystania z miejskich autobusów.
Jakub Kwaśny
Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna