Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Wschodnia obwodnica Tarnowa - niezrealizowana obietnica PO!

Wschodnia obwodnica Tarnowa – niezrealizowana obietnica PO

Sprawa wschodniej obwodnicy Tarnowa jakby trochę przycichła. Jak ognia tematu unikają politycy PO. Całkiem zrozumiała postawa gdyż mimo wielkich obietnic, szumnych zapowiedzi i spotkań w blasku fleszy – z zapowiedzi b. ministra Aleksandra Grada i posłanki Urszuli Augustyn budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa nic nie wyszło. Nie tak dawno bo 1 grudnia 2008 roku odbyło się w Tarnowie spotkanie, w którym udział wzięli Zbigniew Rapciak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Kolibek zastępca dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Minister Skarbu Aleksander Grad i Urszula Augustyn – posłowie Ziemi Tarnowskiej na Sejm RP. Głównym tematem spotkania było przełożenie drogi krajowej nr 73 Szczucin – Tarnów na odcinku od węzła autostradowego „Krzyż” do węzła drogowego „Lwowska”. Nowe połączenie drogi krajowej nr 73 z drogą krajową nr 4 doprowadzi do powstania wschodniej obwodnicy Tarnowa. Ten właśnie pomysł przedstawił Minister Rapciak podczas swej wizyty w Tarnowie w lutym 2008 r.

W informacji jaka po dziś dzień widnieje na stronie internetowej GDDKiA można się dowiedzieć m.in. że:

„Ostateczny wariant przebiegu drogi zostanie wskazany w decyzji środowiskowej wydanej przez Wojewodę Małopolskiego, co powinno nastąpić w drugiej połowie 2010 roku. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP o długości 6-7 km. Koszty jej wybudowania szacuje się na 180 – 220 mln zł w zależności od wariantu. Budowa planowana jest na lata 2013 -2014.”

I dalej…

„Na konferencji prasowej po spotkaniu Minister Zbigniew Rapciak powiedział, że „dzisiejsze spotkanie jest znakomitym przykładem współpracy administracji rządowej i samorządowej” oraz dodał, że „gdyby wszędzie się tak dobrze współpracowało, to dużo łatwiej budowałoby się drogi w Polsce”. Zapewnił zebranych, że planowane połączenie dwóch węzłów na drogach krajowych zostało wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad i jego finansowanie jest zabezpieczone.”

A ówczesny minister Aleksander Grad

„…który na tym spotkaniu występował jako poseł, poruszył sprawę drogi krajowej nr 73 Szczucin – Tarnów. Zapewnił, że modernizacja drogi oraz budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej znajdują się cały czas w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, nigdy nie były z niego wykreślone i ich finansowanie jest zabezpieczone.”

 
Niestety do dnia dzisiejszego nie został wybrany wariant przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa (WOT), nie ma jej też na rządowej liście priorytetów, co więcej nie ma tam też – jakże potrzebnej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Jako Sojusz Lewicy Demokratycznej w Tarnowie wyraziliśmy swoje zażenowanie postawą parlamentarzystów ziemi tarnowskiej – głównie tych z obozu rządzącego, gdyż fakt, że w roku 2013 nie wbito jeszcze w ziemię pierwszej łopaty, co więcej nie wybrano nawet wariantu WOT – jest dowodem na brak skuteczności tychże osób w sprawach ważnych dla miasta. Odpowiedzialność tą ponoszą w równym stopniu – Aleksander Grad jako były poseł i były minister, uczestnicząca w spotkaniu Urszula Augustyn, jak również poseł obecnej kadencji Robert Wardzała – nowy szef miejskich struktur PO.

Skoro lokalni posłowie – nie są w stanie nic zdziałać o pomoc i lobbing poprosiliśmy posła do PE Wojciecha Oleniczaka (SLD), który skierował stosowne zapytanie do Ministra Transportu. Nie mam jednak złudzeń WOT szybko nie powstanie, a przynajmniej nie za rządów PO. Gdyby teraz ministrem był Krzysztof Janik taka sytuacja nie miałaby miejsca. Obwodnica po prostu byłaby w budowie!

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna