Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM DLA TARNOWA! - JAKUB KWAŚNY PREZYDENT TARNOWA 2014

DEKLARACJA WYBORCZA

SLD Lewica Razem, lista nr 6

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Tarnowa,

 

Jeden z młodych ludzi powiedział takie słowa:

 

„...po roku mieszkania w Krakowie i pobycie we Francji, zauważyłem jakie nasze miasteczko jest piękne. Przez ostatnie lata tylko myślałem, żeby je opuścić, a teraz myślę co mógłbym zrobić, żeby w nim zostać..."

 

Chcielibyśmy aby nikt w przyszłości nie miał takich dylematów, aby młodzi ludzie chętnie wracali do Tarnowa, tutaj się osiedlali oraz zakładali rodziny. Dlatego przedstawiamy Państwu deklarację wyborczą kandydata na Prezydenta Miasta Tarnowa oraz kandydatów do Rady Miejskiej komitetu SLD Lewica Razem - lista nr 6. Jest to zbiór konkretnych zobowiązań i priorytetów, z których lwia część pochodzi jeszcze z 2010 r. Dowodzi to konieczności podjęcia zmian w Tarnowie, skoro dobre i proste w realizacji pomysły nie zostały zrealizowane przez dotychczas rządzących.

 

1. Miejsca Pracy - Tarnów Centrum Logistycznym Polski Południowej

- dogodne położenie Tarnowa i bliskość węzłów komunikacyjnych powoduje, iż Tarnów i region tarnowski, mógłby spełniać rolę centrum logistycznego dla przedsiębiorstw operujących w Polsce Południowej oraz transportu multimodalnego i węzła przeładunkowego,

- wsparcie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,

- pozyskanie nowych terenów pod inwestycje.

2. Rozwój - współpraca w obszarze funkcjonalnym Tarnowa

- stworzenie związku gmin i powiatów regionu tarnowskiego jako platformy współpracy samorządów sąsiadujących z Tarnowem,

- opracowanie wspólnej strategii rozwoju w ramach związku oraz projektów inwestycyjnych,

- połączenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego w Tarnowie.

3. Drogi - Fundusz remontowy z przeznaczeniem na drogi osiedlowe

- remont i wymiana płyty tarnowskiego Rynku,

- specjalny Fundusz z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (remonty), minimum 20 mln zł rocznie, z czego 16 mln zł. w dyspozycji rad osiedli,

- budowa asfaltowych ścieżek rowerowych.

4. Budownictwo Komunalne

- budowa minimum dwóch bloków komunalnych w trakcie kadencji,

- adaptacja miejskich lokali w ścisłym centrum Tarnowa na mieszkania i pracownie dla młodych artystów.

5. Rady Osiedla

- zniesienie progu wyborczego oraz aktywizacja rad osiedlowych na terenie całego miasta.

- fundusz remontu dróg i chodników osiedlowych oraz inwestycji miejskich - m.in. 1 mln zł w dyspozycji każdej rady osiedla,

- Stworzenie specjalnego funduszu sąsiedzkiego z przeznaczeniem na festyny osiedlowe - 1 mln zł rocznie.

6. Budżet Obywatelski

- przeznaczenie min. 6 mln zł rocznie na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,

- podział budżetu na zadania z określonych kategorii (szkoły, kultura i sport, inwestycje miejskie i osiedlowe),

7. Edukacja

- w trakcie kadencji 2014-2018 priorytetem będą żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe - sanitariaty, szatnie, kuchnie i świetlice w każdej publicznej placówce będą na miarę XXI wieku,

- żadna publiczna szkoła nie zostanie zlikwidowana,

- wprowadzony zostanie system bezpłatnych dodatkowych zajęć w publicznych przedszkolach.

- Stworzenie w Tarnowie mini Centrum Kopernika (na wzór tego warszawskiego), które mogłoby nazywać się „Centrum Szczepanika".

8. Zdrowie

- wprowadzenie bezpłatnych programów zdrowotnych dla mieszkańców Tarnowa: badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, szczepień przeciwko pneumokokom dzieci, znieczulenia zewnątrzoponowego porodu oraz rehabilitacji i aktywizacji ruchowej dla seniorów.

- uruchomienie we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim drugiego oddziału ratunkowego w miejskim szpitalu (izby przyjęć).

- rezygnacja z zamiaru komercjalizacji miejskiego szpitala im. E. Szczeklika.

9. Kultura

- powołanie Tarnowskiego Klastera Kultury,

- połączenie sił TCK i Wydziału Kultury w Tarnowskim Biurze Festiwalowym,

- wsparcie młodzieży poprzez Tarnowską Akademię Teatralną.

10. Sport

- żużel marką promocyjną Tarnowa,

- powołanie Tarnowskiej Fundacji Sportu,

- Rada Sportu i Rada Trenerów - koordynacja działań w obszarze sportu,

- wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.

 

PEŁNY TEKST DEKLARACJI WYBORCZEJ W ZAŁĄCZNIKU

 

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna