Kuba Kwaśny
Program Wróć do listy artykułów

TARNÓW PRZYSZŁOŚCI - KONSPEKT

„Tarnów przyszłości“

 

Rewolucji, jakiej niewątpliwie potrzebuje Tarnów, nie sposób zawrzeć w krótkim konspekcie. Zmiana powinna bowiem być gruntowna i dotykać wielu obszarów życia społecznego, gospodarczego i co nie mniej ważne powinna dotyczyć sposobu myślenia o samorządzie. Samorząd to wspólnota, a władze lokalne pełnią rolę służebną wobec jego podmiotu - czyli społeczności lokalnej. O tym zapominać nie sposób, a wręcz nie wolno. Prowadzi to bowiem to niepotrzebnych podziałów i braku współpracy. W związku z tym propozycja z jaką Sojusz Lewicy Demokratycznej i ja osobiście, jako kandydat na Prezydenta Miasta Tarnowa, zamierzamy wyjść do mieszkańców naszego miasta będzie zmierzała do tego aby maksymalnie zdecentralizować sposób podejmowania decyzji w mieście, tak by nie zapadały one jedynie na ul. Mickiewicza 2. Kadencja Jakuba Kwaśnego będzie kadencją współpracy, współdecydowania (zgodnie z ideą governance), wreszcie będzie pozbawiona politycznego zabarwienia. Bez znaczenia, dla mnie jako prezydenta miasta, będzie to kto jakie ma poglądy, z jakiej formacji został radnym, wreszcie kogo reprezentuje. Samorząd na nowo powinien być miejscem współdziałania ponad podziałami. Koalicje powyborcze nie będą miały dla mnie znaczenia, gdyż gorąco wierzę, że radni z każdego ugrupowania mogą mieć dobre pomysły i chcą wspólnie budować lepszy Tarnów. Tarnów przyszłości – to Tarnów, dla którego władz liczy się uczciwość i chęć robienia wielkich rzeczy! Mam przez to na myśli zarówno pomysły prorozwojowe, wybiegające poza jedną dekadę, jak również te prozaiczne dotyczące spraw drobnych, które przez wzgląd na doświadczenia ostatnich lat – urastają do spraw „wielkich”, gdyż przez rządzących były niedostrzegane. Aby zatrzymać w naszym mieście – mieszkańców należy mieć pomysł. Pomysł na rolę Tarnowa i jego miejsce pomiędzy Rzeszowem, a Krakowem. 

            Priorytety jakimi kierował się będę, gdy wyborcy obdarzą mnie swym zaufaniem, dotyczyć będą takich spraw jak rynek pracy (pomysł 1), rozwój gospodarczy (pomysł 2), budowa społeczeństwa obywatelskiego i decentralizacja władzy samorządowej (pomysł 3) oraz dbałość o szczegóły (pomysł nr 4). 

            POMYSŁ 1. TARNÓW CENTRUM LOGISTYCZNYM POLSKI POŁUDNIOWEJ

Dogodne położenie Tarnowa i bliskość węzłów komunikacyjnych powoduje, iż Tarnów i region tarnowski, mógłby spełniać rolę centrum logistycznego dla przedsiębiorstw operujących w Polsce Południowej oraz transportu multimodalnego i węzła przeładunkowego. Budowa lotniska CARGO (jako oddziału Portu Lotniczego Kraków-Balice) znakomicie ożywiłaby nasze miasto i niczym biegun wzrostu spowodowała ożywienie gospodarcze regionu.

            POMYSŁ 2. STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO TARNOWA

Tarnów jako miasto regionalne (taki status przyznany został nam w KPZK Polska 2030) powinien spełniać rolę nie tylko lidera subregionu, ale stolicy obszaru funkcjonalnego, lub nawet związku międzygminnego aglomeracji tarnowskiej. Wspólny rozwój gmin i powiatu tarnowskiego oraz współpraca oparta o partnerskie zasady powinna zaowocować wspólnymi działaniami zmierzającymi do wspólnego pozyskiwania nie tylko inwestorów, lecz również środków unijnych – na co w dużej mierze, zgodnie z wspólnym rozporządzeniem KE i PE, zwraca uwagę Unia Europejska i co zapisane zostało w Strategii Europa 2020.

            POMYSŁ 3. TARNÓW OBYWATELSKI

Samorząd jako wspólnota obywateli – powinien działać w oparciu o potrzeby mieszkańców miasta, które jak pokazała rzeczywistość – często są odmienne od tego co oferuje demokratycznie wygrana władza. Miasto nie powinno zamykać się na pomysły i kreatywność obywateli. Dlatego istotne jest aby rozwijać takie przedsięwzięcia jak budżet obywatelski, inicjatywa lokalna i w maksymalny sposób rozwijać oddolne inicjatywy i dać większe uprawnienia radom osiedli (w tym specjalny fundusz remontu dróg i chodników osiedlowych). Władze samorządowe przy podejmowaniu strategicznych decyzji nie powinny bać się sięgania po takie instrumenty jak referendum czy wysłuchanie publiczne. Innymi słowy – pomysł na Tarnów Obywatelski - można byłoby ująć obrazowo w jednym stwierdzeniu: „Najpierw niechaj ludzie wydreptają ścieżki – później my w tym miejscu wybudujmy chodnik”.

            POMYSŁ 4. DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

Niezwykle istotnym, a często zapominanym przez włodarzy tego miasta, warunkiem dobrego rządzenia jest dbałość o detale. Gdy remontujemy ulicę – wyremontujmy od razu chodniki. Gdy już coś odnawiamy - róbmy to przy użyciu najlepszych materiałów. Myślmy w kategoriach długookresowych i kompleksowych. Gdy budujemy nową drogę nie zapominajmy o ścieżkach rowerowych i niskich krawężnikach dla osób niepełnosprawnych. Gdy budujemy nowe place zabaw – nie wystarczy wstawić kilku atestowanych urządzeń – należałoby przy okazji urządzić to miejsce od A do Z (włącznie z ogrodzeniem, ławeczkami dla rodziców, urządzeniami dla trochę starszych – kalenistyka, czy wyłożeniem gruntu specjalnym podłożem antyuderzeniowym). 

            Problemów – jakim należałoby stawić czoła – jest jednak znacznie więcej. Począwszy od systemu zarządzania oświatą, poprzez problemy służby zdrowia (np. powrót do oddziału ratunkowego na starym szpitalu), poprzez problemy związane z czystością i utrzymaniem miasta i bezpieczeństwem mieszkańców, a skończywszy na poprawie jego estetyki, a przede wszystkim - zielonych płuc czyli parków miejskich. 

Ze względu na ograniczenia związane z debatą konspekt ten ogranicza się jednak do kilku poglądowych kwestii, których lektura pozwala jednak na pobieżne zapoznanie się z filozofią współzarządzania jaka będzie mi przyświecała z chwilą wyboru na Prezydenta Miasta Tarnowa.

 

Jakub Kwaśny

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna