Kuba Kwaśny
Program Wróć do listy artykułów

DEKLARACJA WYBORCZA - TARNÓW 2014

DEKLARACJA WYBORCZA

SLD Lewica Razem, lista nr 6

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy Tarnowa,

 

Jeden z młodych ludzi powiedział takie słowa:

 

„…po roku mieszkania w Krakowie i pobycie we Francji, zauważyłem jakie nasze miasteczko jest piękne. Przez ostatnie lata tylko myślałem, żeby je opuścić, a teraz myślę co mógłbym zrobić, żeby w nim zostać…”

 

Chcielibyśmy aby nikt w przyszłości nie miał takich dylematów, aby młodzi ludzie chętnie wracali do Tarnowa, tutaj się osiedlali oraz zakładali rodziny. Dlatego przedstawiamy Państwu deklarację wyborczą kandydata na Prezydenta Miasta Tarnowa oraz kandydatów do Rady Miejskiej komitetu SLD Lewica Razem – lista nr 6. Jest to zbiór  konkretnych zobowiązań i priorytetów, z których lwia część pochodzi jeszcze z 2010 r. Dowodzi podjęcia konieczności zmian w Tarnowie, skoro dobre i proste w realizacji pomysły nie zostały zrealizowane przez dotychczas rządzących. 

 

1.    Miejsca Pracy – Tarnów Centrum Logistycznym Polski Południowej

-      dogodne położenie Tarnowa i bliskość węzłów komunikacyjnych powoduje, iż Tarnów i region tarnowski, mógłby spełniać rolę centrum logistycznego dla przedsiębiorstw operujących w Polsce Południowej oraz transportu multimodalnego i węzła przeładunkowego,

-      wsparcie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,

-      pozyskanie nowych terenów pod inwestycje. 

2.    Rozwój – współpraca w obszarze funkcjonalnym Tarnowa

-       stworzenie związku gmin i powiatów regionu tarnowskiego jako platformy współpracy samorządów sąsiadujących z Tarnowem,

-       opracowanie wspólnej strategii rozwoju w ramach związku oraz projektów inwestycyjnych,

-       połączenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego w Tarnowie.

3.    Drogi – Fundusz remontowy z przeznaczeniem na drogi osiedlowe

-       remont i wymiana płyty tarnowskiego Rynku,

-       specjalny Fundusz z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (remonty), minimum 20 mln zł rocznie, z czego 16 mln zł. w dyspozycji rad osiedli,

-       budowa asfaltowych ścieżek rowerowych.

4.    Budownictwo Komunalne 

-       budowa minimum dwóch bloków komunalnych w trakcie kadencji,

-       adaptacja miejskich lokali w ścisłym centrum Tarnowa na mieszkania i pracownie dla młodych artystów.

5.    Rady Osiedla

-       zniesienie progu wyborczego oraz aktywizacja rad osiedlowych na terenie całego miasta.

-       fundusz remontu dróg i chodników osiedlowych oraz inwestycji miejskich – m.in. 1 mln zł w dyspozycji każdej rady osiedla,

-       Stworzenie specjalnego funduszu sąsiedzkiego z przeznaczeniem na festyny osiedlowe – 1 mln zł rocznie. 

6.    Budżet Obywatelski

-       przeznaczenie min. 6 mln zł rocznie na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,

-       podział budżetu na zadania z określonych kategorii (szkoły, kultura i sport, inwestycje miejskie i osiedlowe),

7.    Edukacja

-       w trakcie kadencji 2014-2018 priorytetem będą żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe – sanitariaty, szatnie, kuchnie i świetlice w każdej publicznej placówce będą na miarę XXI wieku,

-       żadna publiczna szkoła nie zostanie zlikwidowana,

-       wprowadzony zostanie system bezpłatnych dodatkowych zajęć w publicznych przedszkolach.

-       Stworzenie w Tarnowie mini Centrum Kopernika (na wzór tego warszawskiego), które mogłoby nazywać się „Centrum Szczepanika”.

8.    Zdrowie

-       wprowadzenie bezpłatnych programów zdrowotnych dla mieszkańców Tarnowa: badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, szczepień przeciwko pneumokokom dzieci, znieczulenia zewnątrzoponowego porodu oraz rehabilitacji i aktywizacji ruchowej dla seniorów.

-       uruchomienie we współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim drugiego oddziału ratunkowego w miejskim szpitalu (izby przyjęć).

-       rezygnacja z zamiaru komercjalizacji miejskiego szpitala im. E. Szczeklika.

9.    Kultura 

-      powołanie Tarnowskiego Klastera Kultury,

-       połączenie sił TCK i Wydziału Kultury w Tarnowskim Biurze Festiwalowym,

-       wsparcie młodzieży poprzez Tarnowską Akademię Teatralną.

10.  Sport

-       żużel marką promocyjną Tarnowa,

-       powołanie Tarnowskiej Fundacji Sportu,

-       Rada Sportu i Rada Trenerów – koordynacja działań w obszarze sportu,

-       wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.

 

 

 

 

KONKRETNE PROPOZYCJE:

 

PO PIERWSZE EDUKACJA:

 

Centrum Szczepanika – czyli „Noc naukowców” każdego dnia!Na wzór Centrum Kopernika w Warszawie. IQ Ring - czyli arena zmagań umysłów, gdzie walczy się fair play na argumenty, nie na pięści. E-Galeria -ma dać możliwość interaktywnej prezentacji dzięki pulpitom obok ekranów. Multicentrum– system edukacji dzieci. Wykrzyknik- to miejsce wyładowań negatywnych emocji. Sala Kinoffa- czyli sala multimedialna umożliwiająca projekcje filmów. A także: profesjonalne studio nagrań dla młodych talentów, centrum doradztwa personalnego, dostęp do światowych baz danych, roczników statystycznych, bibliotek cyfrowych i wydawnictw.

 

Edukacja na najwyższym poziomie:Priorytetem każdej władzy, powinna być nowoczesna edukacja na każdym poziomie jej przekazywania, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na szkołach wyższych. Tarnów powinien być centrum edukacyjnym Małopolski, drugim po Krakowie ośrodkiem przekazywania wiedzy, miejscem gdzie prócz wykładania teorii, będą kształtowane umiejętności, postawy obywatelskie, otwartość na świat i nowoczesne technologie. Aby to osiągnąć potrzebujemy: dobrze zmotywowanych nauczycieli, pozytywnie konkurujących ze sobą dyrektorów szkół oraz bazę oświatową na wysokim poziomie.

 

Zdrowa konkurencja wśród szkół – czyli wprowadzenie systemu promującego aktywne placówki oświatowe, sytemu który przyznawałby środki tym szkołom w których prowadzone są badania naukowe, wyjazdy studyjne i wymiany międzynarodowe, pozyskuje się środki zewnętrzne lub osiąga wysokie wskaźniki „Edukacyjnej Wartości Dodanej – EWD”

 

Transparentny system motywacyjny dla nauczycieli – w oparciu o kryteria opracowane przez nich samych, tak aby dodatek motywacyjny nie był nagrodą tylko za osiągnięcia, ale również zachętą do dalszego udoskonalania się, w oparciu o jasne zasady jego przyznawania.

 

Promocja klas i szkół integracyjnych – dostosowanie tarnowskich placówek oświatowych w tym w pierwszej kolejności najlepszych tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych – do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tak by młody, zdolny człowiek nie był pozbawiony możliwości wyboru szkoły poprzez fakt niepełnosprawności. Punkt ten zakłada również odrębną klasyfikację w statystykach i ocenach szkół prowadzących zajęcia w klasach integracyjnych. Obecna prezentacja danych statystycznych poniekąd negatywnie wpływa na odbiór szkół integracyjnych, a przecież chodzi nam o ich promocję. Szkoły takie uczą przede wszystkim tolerancji, otwartości i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.

 

Nowe polityka personalna w szkołach – w chwili obecnej w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora placówki oświatowej zasiada trzech przedstawicieli UMT, dwóch - Kuratorium Oświaty – co daje przewagę stronie administracyjnej. Chciałbym skończyć z fikcją konkursową i zadeklarować wybór trzeciego przedstawiciela UMT – z grona osób niezależnych, najlepiej przedstawicieli wyższych uczelni (ekonomicznej) który oceniałby umiejętności zarządzania i przedsiębiorczość kandydata na dyrektora placówki oświatowej.

 

Wymiana międzynarodowa – szansą na nowe doświadczenia – promocja aktywności mającej na celu prowadzenie wymiany międzynarodowej, w pierwszej kolejności pomiędzy tarnowskimi placówkami oświatowymi, a ich odpowiednikami w miastach partnerskich Tarnowa. Aby ta współpraca nabrała realnego charakteru. Wymiana nie tylko młodzieży, ale również nauczycieli, którzy mogliby zdobywać nowe doświadczenia, doskonalić swoją bazę dydaktyczną jak również uczyć się języków obcych.

 

 

POLITYKA MŁODZIEŻOWA:

 

To propozycja powołania stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Tarnowa ds. Młodzieży. Zadaniem tej osoby będzie przygotowanie kompleksowej strategii młodzieżowej dla miasta Tarnowa, której KONKRETNE PROPOZYCJEponiżej:

 

Stworzenie inkubatora młodzieżowych organizacji pozarządowych, czyli miejsca w którym młodzi (bardzo często niepełnoletni) ludzie uzyskaliby niezbędną pomoc w organizacji swoich przedsięwzięć, w zakładaniu stowarzyszeń, jak również pomoc w wymiarze organizacyjnym – dostęp do komputera, telefonu, faxu, serwera stron internetowych. Inkubatora, w którym każdy nawet najbardziej szalony pomysł spotka się z zainteresowaniem i uwagą, nie zaś typowym „nie da się”!

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna