Kuba Kwaśny
Moim zdaniem Wróć do listy artykułów

Tarnów przyjazny dla osób niepełnosprawnych? APEL!

Czy miasto Tarnów jest miastem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych?! Czy my jako społeczeństwo jesteśmy świadomi potrzeb osób, które przez wzgląd na różne schorzenia i dysfunkcje mają na codzień utrudnione funkcjonowanie? Czy wiemy jak zachować się wobec osoby niepełnosprawnej, a może z obawy przed popełnieniem gafy, unikamy kontaktu z takimi osobami?!

 

O to czy Tarnów jest miastem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych należałoby zapewne zapytać samych niepełnosprawnych Tarnowian, choć już teraz gołym okiem widać pewne braki. Braki które są zarówno w sferze publicznej jak również tej prywatnej. Choć sytuacja powoli ulega poprawie, coraz częściej widać podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, a 19 czerwca 2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1463), zgodnie z która osoba niepełnosprawna z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu. To jednak wiele jest jeszcze do zrobienia, czego przykładem jest duża mobilizacja rodziców i społeczności szkolnej Gimnazjum nr 7 w Tarnowie, którzy pragną by w Tarnowie powstało XX Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi. Inicjatywnie przychylna jest Komisja Oświaty, która zobowiązała Prezydenta do podjęcia stosownych działań. Wreszcie zgodę, co zapowiedzieli szefowie wszystkich Klubów i Kół wyrazi również rada Miejska już 31 marca 2010 roku.

 

Czy jednak jedna szkoła, bez barier architektonicznych z fachową opieką pedagogiczną i specjalistyczną (m.in. surdopedagogów czy oligofrenopedagogów) sprawi, że tarnowska oświata będzie przyjazna dla osób niepełnosprawnych?! Myślę, że na poziomie ponadgimnazjalnym wszystkie dotychczasowe ekipy, i powiem to sam bijąc się w pierś, przegapiły problem! Nie ma bowiem w Tarnowie szkoły, na tym poziomie, w pełni przystosowanej dla osób z różnym poziomem niepełnosprawności. Brak wind, podjazdów, toalet, brak specjalistów czy wreszcie brak świadomości nas wszystkich powoduje, że mimo ogromnych zdolności, perspektywy osoby dotkniętej jakimś schorzeniem, a będącej w pełni rozwiniętej intelektualnie, są znacznie gorsze od osób w pełni zdrowych.

 

Stąd mój głos proszę traktować jako apel!


Apel do władz miasta, nas radnych, abyśmy jak najszybciej stworzyli szeroką ofertę dla osób niepełnosprawnych, również w renomowanych tarnowskich szkołach ponadgimnazjalnych, zapewniając im przy tym fachową opiekę, gdy jest to konieczne. Apel do wszystkich właścicieli budynków w których znajdują się obiekty użyteczności publicznej, handlu, usług, gastronomi itp. by likwidować bariery architektoniczne i zapewnić określoną ilość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Wreszcie apel do nas wszystkich abyśmy umieli się odnaleźć w kontaktach z takimi osobami. A na końcu apel do wszystkich CWANIAKÓW, którzy mimo świetnej kondycji fizycznej,parkują swoje "bryki" na miejscach przeznaczonych dla inwalidów. To obrzydliwe, aczkolwiek bardzo częste, że osoby takie, wykorzystują identyfikator schorowanej babci, tudzież korzystają z lekkiej stwierdzonej niepełnosprawności, która często nie uniemożliwia przemieszczania się na dłuższych odcinkach, albo bez jakiejkolwiek żenady (i identyfikatora) blokują miejsca parkingowe osobom, które mają problem z poruszaniem się.

 

Więcej w kwestii osób niepełnosprawnych w dziale "Moim zdaniem": http://www.kubakwasny.pl/moim_zdaniem.php?id=147

Profil Facebook
R@dny OnLine
Marcin Kwaśny
www.agora.tarnow.pl
Akcja Pajacyk
www.tarnow.pl
www.mrmtarnow.ovh.org
Krytyka Polityczna